Terug naar het overzicht

Begroting 2024 van Pijnacker-Nootdorp sluit met een plus

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2024 naar de gemeenteraad gestuurd. Volgens de cijfers houdt de gemeente over 2024 een bedrag van ongeveer twee miljoen euro over. “Dat is geen overbodige luxe om mogelijke tegenvallers op te vangen in deze tijden waarin alles duurder wordt, ook voor de gemeente”, zegt Peter Hennevanger, wethouder Financiën.

In 2024 bouwt het college verder aan de toekomst van de gemeente. Zo worden veel woningen bijgebouwd, met name in de betaalbare segmenten. Met een nieuwe visie op het sociaal domein wordt een kader afgesproken over hoe wij zorgen voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen een zeker bestaan heeft, kinderen gelijke kansen krijgen en inwoners vitaal zijn. De komende jaren willen wij dat onze inwoners zich prettig en veilig (blijven) voelen in de gemeente. De handhavers zijn zichtbaar aanwezig en werken samen met de politie aan de aanpak van criminaliteit en overlast. Ook wordt de ingeslagen weg op het gebied van duurzaamheid en energietransitie voortgezet, waarbij ondernemers en inwoners ondersteuning krijgen om minder energie te gaan gebruiken. Daarnaast vinden het college en de gemeenteraad participatie erg belangrijk. Vanaf 2024 krijgen inwoners nog meer de mogelijkheid mee te kunnen praten, -denken of -doen over verschillende onderwerpen en projecten.

Vanaf 2026 minder geld voor gemeenten

Als we vooruitkijken, komt de gemeente vanaf 2026 tussen de drie en ruim vijf miljoen euro per jaar te kort. Dit komt onder andere door de diverse cao-verhoging en de stijging van de kosten van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar ook doordat het Rijk besloten heeft vanaf 2026 drie miljard minder aan gemeenten uit te geven. Wethouder Hennevanger: “De gemeenten zijn al heel lang in gesprek met het Rijk om deze vermindering van tafel te krijgen. Helaas heeft dit nog weinig resultaat opgeleverd. Nu het kabinet is gevallen, heeft de Tweede Kamer besloten dit onderwerp pas weer na de verkiezingen te willen bespreken.”

Het college gaat de aankomende maanden met de gemeenteraad in gesprek over mogelijke maatregelen om de begrotingstekorten voor 2026 en 2027 op te lossen. “Als het Rijk niet over de brug komt, zullen we het tekort vanaf 2026 zelf moeten oplossen. Geen leuk vooruitzicht, maar we moeten er wel rekening mee gaan houden”, sluit wethouder Hennevanger af.

De gemeenteraad behandelt de begroting in drie vergaderingen: op 31 oktober beeldvormend, op 2 november oordeelsvormend en op 7 november besluitvormend. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en te volgen vanaf de publieke tribune of via de livestream op onze website.