Terug naar het overzicht

Avalex voor de klas

Op maandag 8 mei stond Avalex voor de klas bij de leerlingen van groep 5 en 6 van de Beatrixschool om een les te geven over afvalinzameling. Wethouder Marieke van Bijnen heeft de les bijgewoond. Tijdens de les werden verschillende onderwerpen behandeld, zoals wie Avalex is en wat zij doen, waarom de vuilnismannen en -vrouwen oranje kleding dragen, zwerfafval, afvalinzameling en recycling.

De leerlingen deden enthousiast mee met de quiz over zwerfafval. Hiermee leerden zij over de schadelijke effecten van zwerfafval en het belang van recycling. Wethouder Marieke van Bijnen was onder de indruk van de betrokkenheid van de leerlingen en de inhoud van de les. Ze vertelt:

Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al bewust worden van de impact van afval op ons milieu. Deze educatieles van Avalex was erg leerzaam en interactief. Ik ben blij dat dit onderwerp op deze manier onder de aandacht wordt gebracht bij de jeugd.

Avalex zet zich in voor een duurzame toekomst en het verminderen van afval. Educatie is een belangrijk onderdeel van deze missie, en de les aan groep 5 en 6 van de Beatrixschool is daar een mooi voorbeeld van. Door kinderen bewust te maken van de impact van afval en hoe zij hun steentje bij kunnen dragen aan een schoner milieu, hoopt Avalex bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Voor meer informatie over Avalex kunt u terecht op de website www.avalex.nl.

De leerlingen van de basisschool rapen samen met wethouder van Bijnen en de lesgever van Avalex afval van de straat met grijpstokken.
De gastdocent van Avalex en wethouder Marieke van Bijnen staan voor de klas.