Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

PlanMER Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050

De gemeente maakt een Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Hierin staat hoe we wonen, werken en leven in de toekomst. De Omgevingsvisie schetst daarmee ons gezamenlijke beeld van Pijnacker-Nootdorp in 2050 en de koers die we willen volgen om daar te komen.

Bij de Omgevingsvisie hoort een milieu-effectrapportage of het PlanMER. Dit document maakt duidelijk welke effecten nieuw beleid heeft op de leefomgeving. Ook laat het zien of het beleid bijdraagt aan het halen van de verschillende ambities. Het PlanMER bij de Omgevingsvisie geeft alle informatie over het milieu die nodig is om de Omgevingsvisie vast te stellen. Zo worden milieubelangen goed meegewogen. 

Te bekijken tot en met 14 juli 2021

Vanaf donderdag 3 juni tot en met woensdag 14 juli kunt u het PlanMER bekijken en een reactie geven. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. Tegelijkertijd ligt het ontwerp Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 ter inzage.

Het is op dit moment niet mogelijk om het PlanMER te bekijken op het gemeentehuis. Kunt u het PlanMER niet digitaal raadplegen? Neem dan contact op met het projectteam omgevingsvisie via omgevingsvisie@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 14 015. In overleg kan dan een passende oplossing worden gevonden.

Documenten

Wilt u reageren?

Tot en met 14 juli kunt u een reactie geven. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale reactie-formulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Reactie PlanMER Omgevingsvisie’
  • Mondeling. Maakt u daarvoor een afspraak via omgevingsvisie@pijnacker-nootdorp.nl of via telefoonnummer 14015.