Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen met een aandoening of beperking zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en meedoen aan de maatschappij. We kijken samen met u naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Als het nodig is, krijgt u hulp op maat.

Neem contact op via het online Wmo-meldingsformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wat kan de gemeente voor u doen?

Door samen met u in gesprek te gaan zoeken wij naar een oplossing voor uw vraag. Hierbij kijken wij ook naar mogelijkheden binnen uw eigen sociale netwerk.

Biedt uw sociale netwerk onvoldoende mogelijkheden? Dan kunnen de volgende organisaties misschien een oplossing bieden:

Wmo voorziening

Is het probleem hiermee nog niet helemaal opgelost? Dan gaan we kijken of u in aanmerking komt voor een Wmo voorziening. Deze voorziening is speciaal op uw situatie afgestemd en wordt persoonlijk aan u verstrekt. Dit wordt ook wel een Wmo-indicatie genoemd. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij het huishouden of een hulpmiddel zoals een rolstoel of een woningaanpassing. Maar ook ondersteuning bij een zinvolle dagbesteding. Kunt u niet reizen met het gewone openbaar vervoer? Dan kan de regiotaxi een oplossing zijn of een andere vervoersvoorziening zoals een scootmobiel.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen die niet zelfstandig kunnen wonen. De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De opvang kan ook zorg, begeleiding en praktische hulp bieden bij een crisis.

Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met andere gemeenten in de regio. De voorzieningen liggen in Delft. U kunt zich wel aanmelden bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente Delft beslist uiteindelijk of u in aanmerking komt voor deze Wmo voorzieningen.

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Ondersteuning van mantelzorgers kan op verschillende manieren. Bij Bureau Mantelzorg Ondersteuning kunt u terecht voor advies, een luisterend oor, contact met andere mantelzorgers.

Als de zorg u even te veel wordt kijken wij of een vrijwilliger hulp kan bieden. Bijvoorbeeld als u voor een middag opvang nodig heeft.

Volstaat de hulp van een vrijwilliger niet of is dit niet mogelijk? Dan kan de gemeente ook respijtzorg bieden als Wmo voorziening. Bijvoorbeeld in de vorm van kortdurend verblijf in een instelling. Zo wordt u als mantelzorger ontlast. Deze Wmo voorziening verstrekt de gemeente op indicatie van degene die de hulp nodig heeft. Afhankelijk van de situatie kan dit via de Wet Jeugdhulp of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voor vragen rondom mantelzorg kunt u contact opnemen met Bureau Mantelzorg Ondersteuning. U kunt ook bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor de Wlz en woont u zelfstandig? Dan wordt de zorg en ondersteuning geregeld door het zorgkantoor. Dit geldt ook voor de huishoudelijke ondersteuning. U mag uw hulpmiddel blijven gebruiken tot aan het moment van opname in een instelling.

Eigen bijdrage

In de PDF hieronder vindt u uitgebreide informatie over de eigen bijdrage.

Neem contact op via het online Wmo-meldingsformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wmo-meldingsformulier

Kunt u het online meldingsformulier niet gebruiken? Dan kunt u het meldingsformulier Wmo hieronder afdrukken, invullen (VERGEET UW HANDTEKENING NIET) en opsturen naar:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2641 EZ Pijnacker

U kunt het formulier ook inscannen en vervolgens mailen naar info@pijnacker-nootdorp.nl.

Inwoners kunnen ook een afspraak maken bij de gemeentebalie om samen de vraag te bespreken en het formulier in te vullen. Een afspraak maken kan digitaal of via 14 015.

Verloopt uw indicatie?

Neem dan 8 weken van te voren contact op. Dan is er voldoende tijd om nieuwe afspraken te maken. Heeft u al ondersteuning en verandert uw persoonlijke situatie? Neem ook dan contact op met de gemeente.

Heeft u nog vragen?

U kunt voor uw hulpvragen ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 015.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart