Noodfonds Energie

Nog steeds is voor veel huishoudens de hoge energierekening in de winter moeilijk te betalen.

Er is voor 2024 geen energietoeslag en geen prijsplafond. Wel is er het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit noodfonds helpt huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds krijgen voor een periode van zes maanden.

Om in aanmerking te komen voor het Noodfonds wordt er gekeken naar de hoogte van de energierekening ten opzichte van het inkomen.

De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

  • Het huishouden heeft een energiecontract voor gas, stroom of stadswarmte op naam van een persoon uit het huishouden;
  • Huishoudens met een laag inkomen (tot 130% sociaal minimum) kunnen steun aanvragen als zij 8% van hun bruto-inkomen kwijt zijn aan de energierekening;
  • Voor mensen met een laag middeninkomen (tot 200% sociaal minimum) ligt deze grens op 10% van het bruto-inkomen;
  • Het Noodfonds betaalt (via de energieleverancier) het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8% (tot 130% sociaal minimum) respectievelijk 10% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden;
  • Bij toekenning wordt de energierekening door de energieleverancier verlaagd tot het maximale bedrag van 8% respectievelijk 10% van het bruto-inkomen;
  • Een huishouden kan een bijdrage aanvragen voor de daaropvolgende 6 maanden.
  • Het maakt niet uit welke energieleverancier een huishouden heeft.

Een aanvraag kan worden gedaan via de website van Noodfonds Energie. Bij de aanvraag moet u inloggen met DigiD.

Het noodfonds is beschikbaar voor huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat gaat concreet om €3200,- voor een alleenstaande en €4480,- voor samenwonenden. De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Doe de situatiecheck op de website van Noodfonds Energie.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is in 2022 is opgericht om huishoudens met een laag tot midden inkomen en een hoge energierekening te ondersteunen bij het betalen van hun energierekening. In 2023 heeft het fonds meer dan 50.000 gezinnen geholpen met het betalen van hun energierekening. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een onafhankelijke stichting. Energieleveranciers als Budget Energie, Eneco, Essent, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam hebben geld gegeven aan het fonds. Ook het Rijk steunt het Noodfonds met een subsidie. De regering geeft maximaal 40 miljoen euro aan het fonds via een subsidie. Op dit moment geven de energieleveranciers samen met andere bedrijven 20 miljoen euro aan het Noodfonds.

Ja, dat is mogelijk. Let op: In de aanvraag worden persoonlijke gegevens van het huishouden opgevraagd bij Toeslagen, UWV en de Belastingdienst. Dat gebeurt met behulp van DigiD. DigiD is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met anderen. Je kunt iemand vragen om je te helpen bij de aanvraag, maar iedereen moet zelf inloggen met zijn eigen DigiD. Daarom moet je zelf en je eventuele huisgenoten van wie het inkomen meetelt, aanwezig zijn tijdens de aanvraag. In Pijnacker-Nootdorp kan de formulierenbrigade van de SWOP helpen bij het doen van de aanvraag.

Zijn er mensen in het huishouden 23 jaar of ouder, dan tellen hun inkomens mee. Zijn alle mensen in het huishouden jonger dan 23 jaar? Dan tellen de inkomens mee van de mensen vanaf 18 jaar.

  • Voorbeeld 1: Een ouder heeft een inwonend kind van 20 jaar oud. Alleen het inkomen van de ouder telt mee.
  • Voorbeeld 2: Een samenwonend stel, ouder dan 23 jaar, heeft een vriend van 23 jaar die bij hen inwoont. Het inkomen van alle drie de inwoners telt mee.
  • Voorbeeld 3: In een studentenhuis zijn alle bewoners 18 tot en met 22 jaar oud. Alle inkomens tellen mee.

Bij gezinnen met inwonende kinderen boven de 18 tellen de inkomsten niet mee tot ze 23 jaar zijn.

Je kunt tot 31 maart 2024 steun aanvragen. Je krijgt dan steun voor 6 maanden vanaf het moment dat je aanvraag is goedgekeurd. Je energieleverancier verrekent de steun met je energierekening.