Terug naar het overzicht

Werk aan de Berkelseweg in Zoetermeer

In opdracht van de gemeente Zoetermeer werkt Gebr. van Kessel Wegenbouw BV van maandag 13 maart tot en met half juli aan de Berkelseweg in Zoetermeer.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit sanering van grond, het vervangen van asfalt en de aanleg van een hemelwater riool. Ook komen er maatregelen om de snelheid te verlagen en de weg onaantrekkelijker te maken voor vrachtverkeer.

Omleiding

Tijdens het werk is doorgaand verkeer over de Berkelseweg in Zoetermeer gestremd. Omleidingsborden geven een alternatieve route aan. Ook het naast gelegen fietspad gaat dicht voor (brom)fietsers. Met de hulpdiensten is afgestemd hoe zij woningen en/of bedrijven kunnen bereiken, als dat nodig is.