Terug naar het overzicht

Resultaten verkeerstellingen Ackerswoude Zuid

In april 2024 zijn opnieuw verkeerstellingen gedaan in Ackerswoude Zuid. Daarbij zijn geen opvallende verschillen te zien rond verkeersdrukte en snelheden ten opzichte van 2023.

De aantallen motorvoertuigen passen bij de wijk. Alleen bij Monnikenweg/Blauwe Kiekendieflande, richting de Klapwijkseweg is de snelheid iets aan de hoge kant. Uit de telling bleek ook dat ongeveer 22 procent van het verkeer in de wijk doorgaand is. Wat betreft de aantallen is dit geen zorgwekkend percentage. Bovendien is vastgesteld dat er niet veel vrachtverkeer door de wijk rijdt. Er geldt dan ook een verbod voor vrachtwagens en tractoren. Na de zomer van 2024 volgt een eindevaluatie/-conclusie. Daarvan maken we dan ook de resultaten bekend. 

Herinrichting

In januari 2023 besloot de gemeenteraad om een stevige zachte knip in de Monnikenweg aan te leggen. Samen met verkeersbureau BonoTraffics, en input van omwonenden, is gewerkt aan het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Monnikenweg. Deze werkzaamheden zijn vóór de zomer van 2023 uitgevoerd. De gemeente legde zich daarna toe op het monitoren van deze verkeerssituatie door middel van tellingen in zowel het najaar van 2023 als het voorjaar van 2024. De resultaten van de tellingen staan op de pagina Ackerswoude.