Terug naar het overzicht

Plannen ter inzage

gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Nieuwkoopseweg 21, 44a en 46 in Pijnacker

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend dat, met ingang van 21 maart 2024, het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Nieuwkoopseweg 21, 44a en 46 in Pijnacker zes weken ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan maakt op de drie locaties Nieuwkoopseweg 21, 44a en 46 in Pijnacker een zogenoemde ruimte-voor-ruimte -ontwikkeling mogelijk. Na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en/of glasopstanden wordt de bouw van (een of meerdere) compensatiewoningen mogelijk. De resterende gronden krijgen dan een open, groene bestemming. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit staat hierbij centraal.

Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal beschikbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.  De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Ambachtsweg 26 in Pijnacker

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend, dat het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan Ambachtsweg 26 in Pijnacker zes weken ter inzage ligt. Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan Boezem en boezemvaart en voorziet in het verwijderen van de functieaanduiding bedrijfswoning. De vaststelling is ook digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

plannen