Terug naar het overzicht

Ouders Joseph en Casa school slaan handen ineen voor verkeersveiligheid

Wethouder Bart van Straten (verkeer) nam maandagochtend 18 maart een ‘afsprakenkaart’ in ontvangst bij de Josephschool in Pijnacker. Deze werd overhandigd door directeur Mariëtte Neijenhuis.

Ook hielp hij enkele leerlingen met het spuiten van de voet-symbolen om de looproutes te markeren en ging hij in gesprek met ouders. Veel enthousiaste ouders schaarden zich met het tekenen van het handtekeningenbord achter de gemaakte afspraken.

Verkeersweek

De ouders van de Joseph en Casa school zijn gestart met een verkeersweek. In het kader van het project Veilige Schoolomgeving met hulp van Veilig Verkeer Nederland (VVN), geeft dit project invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In het voorjaar van 2023 begon dit project met een enquête waarin alle ouders konden aangeven wat zij onveilig vonden aan de verkeerssituatie rondom beide scholen en welke oplossingen zij hiervoor zagen. Zo’n 30 ouders gaven in de enquête ook aan dat zij bereid waren mee te helpen met het realiseren van de bedachte oplossingen.

Afspraken met ouders

Eind 2023 vond onder leiding van VVN een ouderavond plaats. Daar werden afspraken gemaakt om veilig lopend en fietsend naar school te komen. Zo is afgesproken dat ouders, die met de auto naar scholen komen, die auto iets verderop in de wijk parkeren en het laatste stukje naar de scholen lopen. De vrijgekomen parkeervakken kunnen dan gebruikt worden om de (bak-)fietsen veilig te parkeren. Dan blijft de smalle stoep van de Goudenregensingel vrij voor alle kinderen, die lopend naar school komen. Ook de hoofd in-/uitgang van de Josephschool aan de Acacialaan is geen parkeerplaats en moet vrij blijven voor alle fietsende kinderen.

Wethouder Van Straten benadrukt het belang van goede samenwerking.

De afsprakenkaart is een onderdeel van een heel plan van aanpak. De focus ligt op verkeersgedrag. Dat betekent dat we ouders en kinderen stimuleren naar school te lopen of fietsen. Maar ook dat leerlingen worden geholpen bij lastige oversteekplaatsen

Testperiode

Met de verkeersweek begint een testperiode van drie maanden, waarin iedereen vertrouwd kan raken met de nieuwe verkeerssituatie. Zo legt verkeersouder Saskia Gelauff uit, één van de initiatiefnemers.

Fijn dat veel ouders het initiatief steunen en komen helpen, want ik zie en hoor vaak verhalen dat het hier in de straat maar net goed gaat tijdens het fietsen of oversteken met de kinderen. Gelukkig maar dat het dan net goed gaat. Je moet er toch niet aan denken dat het anders is en je als schooldirecteur langs moet bij ouders omdat er een ernstig ongeval is gebeurd. De kinderen zijn tenslotte ook nog aan het leren hoe ze een goede verkeersdeelnemer moeten zijn. En daar helpen we ze graag bij door de verkeerssituatie overzichtelijker te maken.

Evaluatie

Een evaluatie van het initiatief vindt aan het einde van het schooljaar plaats door VVN en de gemeente Pijnacker-Nootdorp.   

afsprakenkaart