Terug naar het overzicht

Ontwikkeling WijCK

Dura Vermeer is onlangs begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van WijCK. Deze woonwijk bestaat uit circa 330 woningen verdeeld over vier woonblokken. Het woningaanbod is divers en voornamelijk gericht op het betaalbare segment.

WijCK ligt naast het metrostation Pijnacker Zuid, waarmee de steden Den Haag en Rotterdam uitstekend bereikbaar zijn. Bovendien grenst WijCK aan de Klapwijkseweg en de Hofpleintunnel, waarmee je binnen een mum van tijd de snelweg bereikt. Voor een prachtige wandeling wandel je zo het recreatiegebied de Groenzoom in.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal binnen WijCK. Energieopwekking zal plaatsvinden via duurzame warmte koudeopslag en zonnepanelen. De aan te leggen beplanting is afgestemd op de diverse, inheemse soorten uit de Groenzoom, waarmee de biodiversiteit in WijCK wordt verrijkt. Binnen het ontwerp is daarnaast veel aandacht voor klimaatadaptatie en het voorkomen van hittestress.

Omdat duurzaamheid een belangrijk thema is, willen we ook zo efficiënt en duurzaam mogelijk gebruik maken van de beschikbare ruimte en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Daarom wordt kritisch gekeken naar het benodigde aantal parkeerplaatsen in WijCK.

Parkeren

In de visie voor de ontwikkeling van dit gebied is het uitgangspunt dat bewoners parkeren in de mobilityhub. Naast parkeerruimte voor auto’s wordt in de hub deelmobiliteit aangeboden en is er ruimte voor aanvullende functies, zoals energieopwekking, een nieuw multicourt, pakketservice, een fietsenstalling en reparatieservice. Op werkdagen zijn er overdag 100 tot 140 plekken voor P&R beschikbaar.

Tijdens de werkzaamheden blijft er naast het bouwterrein ruimte voor 100 P&R-plaatsen. Dit zijn minder plaatsen dan dat er de afgelopen periode tijdelijk op het braakliggende terrein beschikbaar waren. Dit kan ervoor zorgen dat forenzen in de omliggende straten een parkeerplek zullen zoeken. Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn voor omwonenden en wij zullen het parkeergedrag daarom zorgvuldig monitoren.

Omdat dit openbaar gebied betreft, waar iedereen gebruik van kan en mag maken, kunnen wij dit niet verbieden. Mochten zich situaties voordoen die overlast veroorzaken of een gevaarlijke situatie opleveren, zoals auto’s die een oprit/uitrit blokkeren of buiten de vakken parkeren, dan kunt u een melding maken via het www.pijnacker-nootdorp.nl/meldpuntleefomgeving.

Als gebruiker van het P&R-terrein kunt u zelf ook bijdragen aan het voorkomen van overlast, door zoveel mogelijk fietsend of lopend naar het metrostation te gaan. Ongeveer 50% van de huidige gebruikers van het terrein woont volgens onderzoek binnen 15 minuten fietsafstand van het station.

Na oplevering van de eerste twee woonblokken, is de mobilityhub beschikbaar voor parkeren door bewoners en P&R-gebruikers. Ook in deze periode zullen we het parkeergedrag blijven monitoren en, zo nodig, passende maatregelen nemen.

Planning en fasering

De bouw van de woningen zal gefaseerd plaatsvinden. Vooralsnog gaan we uit van start bouw in het derde/vierde kwartaal van 2023. Oplevering van de eerste woningen is naar verwachting in 2025. Op de website www.woneninwijck.nl wordt per fase uitgelegd welke werkzaamheden Dura Vermeer uitvoert en hoe dit van invloed is op de bereikbaarheid van het parkeerterrein.

Inloopavond

Op woensdag 12 april van 17.00 tot 20.00 uur organiseert Dura Vermeer in samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp een inloopavond. Deze is bedoeld voor omwonenden en geïnteresseerden in WijCK. Hier kunt u kennis maken en informatie krijgen over de nieuwe wijk en de uitvoering. De bijeenkomst is in de Huiskamer in het welzijnscentrum Keijzershof, Floralaan 102.

In verband met de capaciteit van de ruimte is een aanmelding voor één van de drie tijdsvakken tussen 17.00 en 20.00 uur noodzakelijk. Aanmelden kan via de website www.woneninwijck.nl