Terug naar het overzicht

Nieuwe huisvestingsverordening

In de verordening staat wat de gemeente doet om betaalbare woningen beschikbaar te houden voor mensen die een huis zoeken. De huisvestingsverordening geldt 4 jaar. Op 1 juli verloopt de huidige verordening. Daarom is een nieuwe gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders keurde op 21 februari 2023 de nieuwe verordening goed en gaf deze vrij voor inspraak.

Publicatie en inzage

Deze verordening is samen met de andere gemeenten in de woningmarktregio Haaglanden opgesteld. De formele, juridisch geldende publicatie met bijlagen staan op www.overheid.nl. De stukken liggen ook van 2 maart tot 13 april 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk, digitaal als mondeling. Reageren kan tot uiterlijk 13 april 2023.

  • Een schriftelijke zienswijze richt u aan: de het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.
  • U kunt ook het het digitale zienswijzeformulier invullen.
  • E-mailen kan ook: via info@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘Huisvestingsverordening’. De e-mail kan worden gericht aan het Team Wonen.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdig een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Beleid via telefoonnummer 14 015.

Vervolg

Na de inzageperiode worden de zienswijzen samengevat en van een beantwoording voorzien. Daarna zal het college de gemeenteraad in juni een voorstel doen tot vaststelling van de Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2023.