Terug naar het overzicht

Kersten nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen

In april 2020 ging het Hulpmiddelencentrum failliet. Heel vervelend voor onze inwoners die gebruikmaken van Wmo-hulpmiddelen vanuit het Hulpmiddelencentrum en/of Medipoint. Maar nu is er een oplossing gevonden: met ingang van 1 september 2020 is Kersten Hulpmiddelenspecialist de nieuwe leverancier voor Wmo-hulpmiddelen.

Wie is Kersten Hulpmiddelenspecialist?

Kersten Hulpmiddelenspecialist is al ruim 30 jaar actief in de hulpmiddelenbranche. Het is een betrokken hulpmiddelenbedrijf, gespecialiseerd in het adviseren, leveren en onderhouden van hulpmiddelen die het leven aangenamer maken. Meer informatie over Kersten leest u op  de website: www.kerstenhulpmiddelen.nl

Kennismaking

Binnenkort neemt Kersten contact op met inwoners die gebruikmaken van één of meerdere hulpmiddelen. Dit contact is bedoeld om kennis te maken en hulpmiddel(en) te inspecteren.

Is er aanvullende service en/of onderhoud nodig? Dan wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt.

Is uw hulpmiddel na inspectie goedgekeurd en u heeft u verder geen vragen? Dan verandert er voor u niets.

Ik heb nog vragen. Bij wie kan ik terecht?

Heeft u vragen over onderhoud of reparatie aan uw hulpmiddel? Neem dan contact op met Kersten Hulpmiddelenspecialist via telefoonnummer 010 – 8208855 of per e-mail wmopijnackernootdorp@kerstenhulpmiddelen.nl.

Heeft u andere vragen over uw hulpmiddelen? Bel dan met onze Wmo-consulenten via 14 015.