Terug naar het overzicht

Inrichting Monnikenweg voor de zomer klaar

Er is een definitief ontwerp gemaakt voor de inrichting van de Monnikenweg zonder harde knip. In de Monnikenweg komen wegversmallingen en verhoogde plateaus. Ook wordt gewerkt aan een verkeersbesluit voor een vrachtwagenverbod. De inrichting is voor de zomer klaar.

De gemeenteraad stemde donderdag 26 januari 2023 tegen een harde knip in de Monnikenweg. Ook diende de gemeenteraad een motie in om zonder een harde knip tot een zo verkeersveilig mogelijke inrichting te komen. De gemeente is met deze opdracht aan de slag gegaan. We hebben omwonenden gevraagd mee te denken en suggesties in te dienen voor de inrichting. Aan het verkeerskundig bureau BonoTraffics is gevraagd, met de voorwaarden van de gemeenteraad en de aangedragen suggesties van omwonenden, een advies te geven over een nieuw ontwerp van de Monnikenweg. De gemeente heeft het advies van het verkeerkundig bureau overgenomen.

Definitieve inrichting

Het deel van de Monnikenweg, dat nu nog niet definitief is ingericht, krijgt een breedte van 4.80 meter. Daarnaast komen er, om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid te verbeteren, wegversmallingen met extra groen bij vier kruisingen en worden twee plateaus geplaatst. Ook wordt een verkeersbesluit opgesteld van een vrachtwagenverbod, met uitzondering van bestemmingsverkeer, voor beide kanten van de Monnikenweg. Dit verbod wordt ook opgenomen in de navigatie van voertuigen. Naar verwachting wordt het besluit hierover in mei of juni genomen door het college. Daarnaast wordt in het derde kwartaal van 2023 gekeken of ook het stuk asfalt tussen het Hageveld en de Zijdeweg op een andere manier ingericht kan worden om ook daar de verkeersveiligheid te verbeteren.

Blijven monitoren

Met deze nieuwe inrichting van de Monnikenweg is zo goed mogelijk rekening gehouden met de wensen en zorgen van omwonenden en de voorwaarden van de gemeenteraad. We blijven de situatie, nadat de definitieve inrichting is aangelegd, monitoren. Dit doen we door in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 verkeerstellingen te doen. Ook nemen we de signalen van buurtbewoners en ervaringen van de handhavers en onze verkeerskundige mee.

Bekijk het definitief ontwerp en de vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavond op 18 april 2023 op de pagina over Ackerswoude.