Terug naar het overzicht

Het Nieuwe Inzamelen voor Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp gaat voor een duurzaam afvalbeleid. Doel is meer afval scheiden, zodat we minder restafval over houden. Daarom voeren we het Nieuwe Inzamelen in. In 2020 gaan we stapsgewijs over op het Nieuwe Inzamelen. We zijn nu bezig met het locatieplan voor ondergrondse afvalcontainers.

Locatieplan ondergrondse containers
Voordat Pijnacker-Nootdorp over kan op het Nieuwe Inzamelen moeten er eerst ondergrondse verzamelcontainers bijkomen. Tot eind mei kon iedereen reageren op het locatieplan met daarin alle voorgenomen nieuwe locaties voor ondergrondse containers. Deze zomer verwerken we de resultaten.

De nieuwe containers komen vooral in wijken waar grotendeels met kliko’s aan huis wordt ingezameld. In sommige wijken wordt al afval opgehaald via ondergrondse containers. Daar staan de ondergrondse containers al. In een aantal gevallen plaatsen we hier extra containers bij.

Verwerken reacties deze zomer
De gemeente heeft alle reacties geïnventariseerd. Deze zomer worden de meeste reacties beoordeeld en verwerkt. Daarbij bekijken we ook de resultaten van het technische onderzoek naar kabels en leidingen. Iedereen krijgt de komende weken een brief met informatie over zijn of haar ingediende reactie.

Nader te onderzoeken locaties
Op een kwart van de locaties kwamen reacties binnen waarvoor nader onderzoek en extra afstemming met de buurt gewenst is. Deze nader te onderzoeken locaties stellen we nu nog niet vast. Eerst willen we deze zomer de reacties op de andere locaties beoordelen, verwerken en vaststellen. Naar verwachting is dit proces na de zomer afgerond en kan de uitvoering starten op de vastgestelde locaties. Vanaf september hebben we dan voldoende ruimte om met bewoners en wijkvertegenwoordigers in gesprek te gaan over de nader te onderzoeken locaties.

Over welke locaties gaan we in gesprek?

  • Bijna alle locaties in de wijken Vrouwtjeslant-Nieuweveen en Achter het Raadhuis
  • De locaties in Oud Delfgauw ten oosten van de Zuideindseweg
  • De twee locaties aan de Rivierenlaan in Koningshof die onderdeel zijn van de herinrichting van de laatste fase
  • De locaties Hof van Leiden, Hof van Teijlingen en Hof van Wassenaar in ’s Gravenhout
  • De locatie bij Marquant aan de Vossenzoom in Keijzershof
  • De locatie op de Laan van Klapwijk in Ackerswoude
    Inwoners krijgen hier een brief over.