Terug naar het overzicht

Gewijzigd vastgestelde wijzigingsplannen ter inzage

Het gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Koningin Julianastraat 15A-G01-G39 in Nootdorp en gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Tuinderhof 2023 liggen vanaf 13 juni voor zes weken ter inzage.

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Koningin Julianastraat 15A-G01-G39 in Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend, dat het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan Koningin Julianastraat 15A-G01-G39 in Nootdorp zes weken ter inzage ligt. Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan Centrum Nootdorp en voorziet in het wijzigen van de grenzen van de functieaanduiding ‘garage’ zodat er garageboxen gerealiseerd kunnen worden op het perceel.

Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Tuindershof 2023

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend dat, met ingang van 13 juni 2024, het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Tuindershof 2023 zes weken ter inzage ligt. In het wijzigingsplan wordt de globale bestemming voor de woongebieden tussen de Tuindersweg en de Europalaan uitgewerkt in gedetailleerde bestemmingen.

Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal beschikbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

gemeentehuis in Pijnacker