Terug naar het overzicht

Gevaren van Koolmonoxide

De Nederlandse Brandwondenstichting, de Brandweer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarschuwen voor de gevaren van vergiftiging door koolmonoxide, kortweg CO.

Dit gas, dat u niet kunt ruiken of zien, ontstaat door onvolledige verbranding. De meeste huizen worden nog verwarmd met een CV-ketel, geiser, gashaard of -kachel. In koude maanden neemt de kans op ongevallen met koolmonoxide toe. Dit gas leidt jaarlijks tot tussen tien en twintig doden. Daarnaast zijn er tientallen ziekenhuisopnamen door CO-vergiftiging. Meer informatie staat op: www.co-wijzer.nl

koolmonoxide