Terug naar het overzicht

Gemeente Pijnacker-Nootdorp verhoogt inkomensgrens energietoeslag naar 130 procent

De gemeente Pijnacker-Nootdorp verhoogt de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag in 2022 naar inkomens tot 130 procent van het sociaal minimum. Hierdoor ontvangen meer inwoners een bijdrage om hun energielasten te betalen.

Tot op heden lag de grens bij 120 procent van het sociaal minimum. Inwoners met een inkomen tussen de 120 en 130 procent hebben vanaf nu recht op de helft van de totale energietoeslag, een bedrag van maximaal 650,- euro. Bovendien is de aanvraagtermijn van de energietoeslag verlengd t/m 31 december 2022.

Schulden voorkomen door verhoging inkomensgrens

“Hiermee helpt de gemeente Pijnacker-Nootdorp meer huishoudens met de hoge energierekening.” legt wethouder Marieke van Bijnen uit. De gemeente wil het budget, dat door het Rijk is verstrekt voor de energietoeslag, in zijn geheel beschikbaar stellen aan huishoudens met een laag inkomen. “Met deze verhoging hopen we te voorkomen dat inwoners schulden opbouwen om de energierekening te betalen.”

Energietoeslag aanvragen

De gemeente zal alle aanvragen, die eerder dit jaar zijn afgewezen, de komende tijd opnieuw beoordelen. Aanvragen die vallen onder de nieuwe 130 procent regeling worden automatisch uitbetaald. Inwoners die een inkomen van 120 – 130 procent van het minimum hebben én reeds een aanvraag hebben gedaan, hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen. Inwoners die nog geen aanvraag hebben ingediend en nog niet eerder een energietoeslag hebben ontvangen, kunnen vanaf 1 november 2022 een aanvraag doen via www.pijnacker-nootdorp.nl/energietoeslag. Meer informatie en normbedragen zijn daar ook terug te vinden.

Hulp bij geldzorgen door stijgende energiekosten

Inwoners die geen recht hebben op de energietoeslag maar wel geldzorgen of schulden hebben, kunnen zich aanmelden bij schuldhulpverlening van de gemeente via telefoonnummer 14 015 of mailen naar schuldhulpverlening@pijnacker-nootdorp.nl.