Terug naar het overzicht

Eerste schetsen van nieuw Sociaal Cultureel Centrum

NL Architects heeft een schetsontwerp gemaakt van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum dat op het Raadhuisplein in Pijnacker komt. Deze eerste schetsen zien er veelbelovend uit! Het is nog geen definitief ontwerp. Met deze schetsen gaan de gemeente en architect verder in gesprek met onder andere de toekomstige gebruikers om een voorlopig ontwerp te maken.

Frank van Kuppeveld, projectwethouder voor de bouw van het Sociaal Cultureel Centrum, is enthousiast over het schetsontwerp:

“Het is mooi om te zien dat, in samenwerking met gebruikers, ondernemers en omwonenden, het ontwerp van het Sociaal Cultureel Centrum steeds meer vorm krijgt. Nu het schetsontwerp klaar is, wordt het ook op papier zichtbaar waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Het is nog geen definitief ontwerp van hoe het gebouw er uiteindelijk uit komt te zien. De komende maanden worden de schetsen besproken en waar mogelijk aangepast aan de verschillende wensen om tot een voorlopig ontwerp te komen. Ook dat ontwerp wordt weer besproken en aangepast. Zo komen we met elkaar tot een definitief ontwerp voor het Sociaal Cultureel Centrum”.

Klankbordgroepen

Er zijn twee klankbordgroepen bij het hele ontwerpproces betrokken. Voor de inrichting van het gebouw is een gebruikersoverleg met een afvaardiging van toekomstige gebruikers uit het culturele veld betrokken. Daarnaast is er een klankbordgroep met een afvaardiging van omwonenden, winkeliers en andere ondernemers die meedenken over de uitstraling en inpassing op het Raadhuisplein. De opgehaalde informatie uit de klankbordgroepen is verwerkt in een programma van eisen, dat nu vertaald is in een schetsontwerp. Het ontwerp laat een globale voorstelling van het gebouw zien, met een hoofdvorm en hoofdindeling. In de volgende fase wordt een voorlopig ontwerp gemaakt, waarbij het schetsontwerp verder in detail wordt uitgewerkt. Naar verwachting is het voorlopig ontwerp rond juni klaar.

Verbinden door cultuur

In het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum is het straks mogelijk boeken te lenen van Bibliotheek Oostland. Kan je er terecht voor vele activiteiten van het jongerenwerk, de bibliotheek en Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP). Maar natuurlijk ook voor muziekles, dansles of bijvoorbeeld een schilderworkshop in de verschillende repetitieruimtes en cursuslokalen. Er komt een podium waar het publiek kan genieten van uitvoeringen en voorstellingen op het gebied van muziek en dans. En het wordt een ontmoetingsplek voor iedereen met een eigen horecagelegenheid.

Meer informatie over de ontwikkeling van het Sociaal Cultureel Centrum is te vinden op www.pijnacker-nootdorp.nl/scc

Schetsontwerp buitenkant Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker
Schetsontwerp binnenkant Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker