Terug naar het overzicht

Bestemmingsplan Vrijenban II vanaf 20 januari ter inzage

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In Delfgauw komen 40 nieuwe woningen tussen de Vrijenban en de Kooltuin in Delfgauw. Om de bouw hiervan mogelijk te maken is een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Vanaf 20 januari tot en met 3 maart 2022 kunt u dit plan bekijken en een inspraakreactie hierop geven.

Het bestemmingsplan heet ‘Vrijenban II’ en gaat over het gebied ten oosten van de Noordeindseweg, tussen de bestaande wijk Vrijenban en de Kooltuin. Het gebied bestaat uit agrarische grond, bedrijfsbebouwing en een evenemententerrein. De agrarische grond ligt aan de noordkant van het plangebied en bestaat uit weiland en een paardenweide. De bedrijfsgebouwen zijn een kapschuur en loods. Het evenemententerrein, ook wel bekend als het Bart Dekkerveld, is een grasveld dat voornamelijk tijdens Koningsdag wordt gebruikt voor evenementen. Daarnaast wordt het gebruikt als speelveld.

Wat zijn de plannen?

Het plan Vrijenban II gaat over de bouw van 40 verschillende soorten woningen. Langs de Kooltuin komen twee-onder-één-kapwoningen. In het overige deel komen rijwoningen en appartementen. Er komen koopwoningen in meerdere prijsklassen en sociale huurwoningen in de vorm van 12 appartementen. Hiermee speelt het plan in op verschillende behoeftes op de woningmarkt.

Het evenemententerrein wordt verplaatst naar de oostkant van het plangebied. Ten zuiden van het evenemententerrein komt parkeerruimte. Aan de noordoostzijde komt een waterpartij die aansluit op de bestaande watergang aan de Kooltuin. Langs de huidige watergang aan de zuidkant komt een groenstrook.

Hoe wordt een bestemmingsplan vastgesteld?

In een bestemmingsplan bepaalt de gemeente voor ieder stukje grond waarvoor dit gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, horeca, groen of kassen. De gemeente volgt een wettelijke procedure om een bestemmingsplan vast te stellen. Voor het bestemmingsplan Vrijenban II  start nu de eerste stap. Daarbij gaat de gemeente in gesprek met andere overheden over het voorontwerpbestemmingsplan en kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen. Alle reacties worden meegewogen in de volgende stap: het ontwerp bestemmingsplan.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden onder Vrijenban II

Vrijenban II