Terug naar het overzicht

Besluit hogere grenswaarden 3 woningen Geerweg in Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft besloten hogere grenswaarden ingevolge de Wet Geluidhinder ten behoeve van drie nieuwe woningen aan de Geerweg in Nootdorp vast te stellen.

Het besluit houdt verband met het (voor)ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023 en de nog te verlenen omgevingsvergunningen voor deze woningen. Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 27 oktober 2022 zes weken ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Digitaal ter inzage

Het besluit hogere grenswaarden is vanaf donderdag 27 oktober ook digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl/ter-inzage. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

geluidsmeting