Terug naar het overzicht

Begroting in een oogopslag

Donderdag 1 december heeft de gemeenteraad in de beeldvormende vergadering gesproken over  het voorstel van het college over de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen voor 2023. In dit voorstel blijven de woonlasten voor de inwoners gelijk en wordt de hondenbelasting afgeschaft. De raad heeft besloten deze tarieven ongewijzigd ‘als hamerstuk’ vast te stellen tijdens de besluitvormende gemeenteraadsvergadering op donderdag 22 december 2022. Hiermee worden de laatste tarieven van de begroting vastgesteld.

Bekijk de volledige begroting op begroting.pijnacker-nootdorp.nl

In onderstaande infographic is de begroting in één oogopslag te zien.