Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg voor een oudere, een zieke of een gehandicapte door familieleden, vrienden, kennissen en/of buren.

Iedereen kent wel iemand die zorgt voor een oudere, een zieke of een gehandicapte. Dat kan een dochter zijn die elke dag voor haar oude vader kookt of iemand die de buurvrouw helpt met aankleden. Of een man die zijn chronisch zieke vrouw helpt met haar persoonlijke verzorging. Ook een schoolgaande tiener die vaak in het huishouden bijspringt omdat de ouders hiervoor te ziek zijn, is een mantelzorger.

Hulp voor mantelzorgers

Allemaal zorg en hulp die gratis wordt geleverd. "Het spreekt toch vanzelf dat je dit doet". Men rolt erin en heeft vooraf geen idee hoe lang de zorg gaat duren. Misschien bent u zelf wel zo'n mantelzorger. Dan kent u vast wel die momenten waarop u graag zelf wat hulp zou willen hebben. Hiervoor kunt u terecht bij het Bureau Mantelzorg Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp en bij de gemeente.

Ondersteuning van mantelzorgers kan op verschillende manieren. Bij Bureau Mantelzorg Ondersteuning kunt u terecht voor advies, een luisterend oor, contact met andere mantelzorgers. Als de zorg u even te veel wordt kan respijtzorg soms een oplossing bieden. Respijtzorg wil zeggen dat de zorg tijdelijk wordt overgenomen. De mantelzorger heeft dan even vrij af. In eerste instantie kijken wij of een vrijwilliger de respijtzorg kan bieden. Bijvoorbeeld als u voor een middag een oppas nodig heeft.

Volstaat de hulp van een vrijwilliger niet of is dit niet mogelijk? Dan kan de gemeente ook respijtzorg bieden als maatwerkvoorziening. Bijvoorbeeld in de vorm van kortdurend verblijf in een instelling. Zo heeft u als mantelzorger eens een weekend vrij of kunt u op vakantie. Deze maatwerk voorziening verstrekt de gemeente op indicatie van degene die de hulp nodig heeft. Afhankelijk van de situatie kan dit via de Wet Jeugdhulp of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Vragen?

Voor vragen rondom mantelzorg kunt u contact opnemen met Bureau Mantelzorg Ondersteuning. U kunt ook bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Meer informatie

Onderstaande links geven meer informatie over mantelzorg.