Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vanaf 1-1-2015 Voor Elkaar: samen zorgen voor Pijnacker-Nootdorp

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Er gaat hierdoor veel veranderen. We gaan samen zorgen voor Pijnacker-Nootdorp: Voor Elkaar!

Voor Elkaar

De eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners en hun omgeving spelen hierbij een belangrijke rol. Iedereen moet meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Inwoners die het op eigen kracht niet redden, kunnen rekenen op een goede ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners. Zo zorgen we samen voor Pijnacker-Nootdorp.

Waarom die veranderingen?

De regering wil toe naar toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning, dichtbij degene die het nodig heeft. Daarom zijn een groot aantal taken overgeheveld naar gemeenten. De gemeente kan beter inspelen op de lokale situatie en oplossingen op maat bieden.

Nieuwe taken van de gemeente

  • de totale jeugdzorg;
  • begeleiding en dagbesteding voor mensen met een beperking;
  • re-integratie en participatie van alle inwoners met een arbeidsbeperking.

De gemeenten krijgen voor de nieuwe taken wel minder geld. Dat vraagt een andere manier van werken.

Eigen kracht en verantwoordelijkheid

Hulpverlening start voortaan bij de vraag wat inwoners zelf kunnen. Niet meer bij wat zij niet kunnen of waar ze ‘recht’ op hebben. Professionals krijgen meer ruimte om ervoor te zorgen dat de juiste hulp op het juiste moment wordt geboden. Daarbij gaan zij cliënten helpen om zelf het leven goed op de rit te krijgen. De gemeente gaat ervoor zorgen dat de voorzieningen goed georganiseerd zijn.

Zorgen voor elkaar

Zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, inwoners en de gemeente gaan meer samenwerken om zorg van goede kwaliteit dicht bij huis mogelijk te maken. Daarbij geldt voor iedere inwoner het uitgangspunt: wat kan ik zelf samen met mijn omgeving en waar heb ik hulp of ondersteuning bij nodig? Inwoners die het op eigen kracht niet redden, kunnen rekenen op een goede ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners.
Zo zorgen we samen voor Pijnacker-Nootdorp, Voor Elkaar!