Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verder met het Nieuwe Inzamelen

Pijnacker-Nootdorp gaat voor een duurzaam afvalbeleid. We willen minder kilo’s restafval en meer afval scheiden. Dat is duurzaam en tegelijk kunnen we daarmee de kosten voor afval beperken. Om afval scheiden voor iedereen makkelijker te maken, voeren we nu in één keer het nieuwe inzamel systeem in.

Dit nieuwe inzamelsysteem voor afval hebben we eerst uitgeprobeerd in twee wijken en het blijkt goed te werken. Hieronder leest u alles over het nieuwe afvalbeleid, het scheiden van afval en de locatieplannen met alle plekken voor nieuwe inzamellocaties verspreid door de gemeente.

Brief en presentatiefilm over afvalbeleid

Inwoners van kliko-wijken hebben een brief gekregen met een verwijzing naar deze webpagina en onderstaande presentatie. Per abuis hebben sommige wijken met ondergrondse containers ook een brief gekregen. In deze wijken blijven we ook straks inzamelen met ondergrondse containers. Zie de informatie op deze pagina.

Bekijk het filmpje van Hanneke van de Gevel over het nieuwe inzamelen en de presentatie over het nieuwe afvalbeleid.

Hoe werkt het nieuwe inzamelsysteem?

Met het nieuwe systeem maken we afval scheiden zo eenvoudig mogelijk voor u. De basis is wel steeds dat we herbruikbaar afval (vlak) bij uw woning ophalen. Het weinige restafval wat u dan over houdt, brengt u naar een verzamelcontainer in de wijk.

Het wordt niet overal hetzelfde. Er zijn een aantal verschillen:

  • In wijken met kliko’s aan huis zamelen we herbruikbaar afval in bij de woning. U heeft al een kliko voor GFT-afval en oud-papier. De kliko die u nu gebruikt voor restafval wordt straks voor PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal en Drinkkartons).
  • Bij appartementen of flats kunnen we de inzameling van gescheiden afval niet op dezelfde manier doen als bij eengezinswoningen met een tuin. Per locatie kijken we naar een passende manier voor het gescheiden inzamelen van afval.
  • Als in uw wijk het afval via ondergrondse verzamelcontainers wordt opgehaald, dan blijft dit zo. Mogelijk verandert de verdeling per soort afval.

Locatieplan ondergrondse verzamelcontainers

Voordat we het afval op de nieuwe manier kunnen ophalen, moeten er eerst verzamelcontainers voor restafval in de wijk komen. Deze komen verspreid door de wijk. De gemeente en Avalex hebben onderzocht wat geschikte plekken zijn. Op de locatiekaarten kunt u zien welke plekken zijn aangewezen. Van 17 april tot en met 28 mei kunt u reageren op de locatieplannen.

U kunt de locatieplannen bekijken via de online viewer of als PDF downloaden.

Uitleg online viewer

Als u de online viewer in uw browser start, krijgt u een plattegrond van de gemeente in beeld, met daarop diverse oranje bolletjes. In de oranje bolletjes is het aantal containers weergegeven dat op die locatie is voorzien. Door op het bolletje te klikken krijgt u een tekstkader met informatie te zien met daarin het nummer van de container en de soort afval waarvoor deze bestemd is. Als er meer containers op 1 locatie staan kunt u met de pijltjes bovenaan het tekstkader naar de overige tekstkaders. Door in te zoomen wordt de plek in de openbare ruimte gedetailleerder zichtbaar.

De wijken Emerald en Klapwijk zijn niet meegenomen in het overzicht. Hier zijn al ondergrondse containers geplaatst en werkt het nieuwe inzamelsysteem al.
Wilt u het locatieplan bekijken op het gemeentekantoor? Maak hiervoor eerst een telefonische afspraak via 14 015.

Vragen en informatie

Heeft u vragen over het nieuwe afvalbeleid of over de plekken voor de ondergrondse containers? Mail dan naar afval@pijnacker-nootdorp.nl

Hoe zijn de locaties bepaald?

Waar dit kan, zijn bestaande plekken gebruikt. Nieuwe plekken zijn zorgvuldig gekozen op basis van beleidsregels en ervaringen in de startwijken. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een ondergrondse container te plaatsen op een plek waar kabels en leidingen in de grond zitten. Of op een plek waar de vuilniswagen niet veilig kan komen om de containers te legen. Ook is het belangrijk dat de containers goed verspreid zijn in de wijk, zodat iedereen een container in de buurt heeft.

Zienswijze indienen

Vanaf vrijdag 17 april tot en met 28 mei 2020 kunt u een zienswijze indienen op de nieuwe locaties voor ondergrondse containers. Dit kan door het digitale formulier zienswijze locaties ondergrondse containers in te vullen. .

U kunt uw zienswijze ook sturen via e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl of schriftelijk naar Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Afdeling Wijkzaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.
Vermeld in uw zienswijze dat het gaat om het ontwerpplan nieuwe ondergrondse containerlocaties, uw naam en adres, datum en de locatie waarover u een zienswijze wilt indienen.

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het telefoonnummer 14 015 een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Wijkzaken. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Waarom meer afval scheiden?

Met het nieuwe systeem van afval inzamelen willen we zorgen voor minder restafval. In 2019 hadden we nog circa 190 kilo restafval per inwoner per jaar, maar dit moet fors minder. We willen snel naar maximaal 100 kilo restafval. Dit wordt ons vanuit het Rijk opgelegd, maar daarnaast levert afval scheiden meer op voor het milieu en onze portemonnee.

De helft kunnen we nog hergebruiken

Meer dan de helft van ons restafval kunnen we nog recyclen. Er zit nog veel herbruikbaar afval in, zoals GFT (groente, fruit en tuinafval, inclusief etensresten), oud-papier, glas, textiel en PMD afval (verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken).

Wist u dat alle restafval wordt verbrand? Inclusief al het herbruikbare afval. Dat is natuurlijk zonde en het kost heel veel geld. Gescheiden afval, zoals PMD en papier, levert juist geld op en het bespaart op de verbrandingskosten. Afval verbranden kost veel geld, omdat de Rijksoverheid hier een hele forse belasting voor rekent.

Hoe meer gescheiden afval we inzamelen, hoe meer we kunnen recyclen. Veel van ons afval bestaat uit grondstoffen die steeds schaarser worden. Hergebruik is dus heel belangrijk.

Scheiden is voor iedereen

Als iedereen zijn afval goed scheidt, kunnen we samen de kosten beperken en iets goeds doen voor het milieu! U kunt er nu al mee beginnen. Scheidt u ook uw afval?

Afval scheiden. Wat kunt u nu al doen?

Ook nu kunt u uw herbruikbare afval al scheiden. Op verschillende plekken in de gemeente staan verzamelcontainers voor PMD, oud-papier, glas en textiel. En GFT-afval (mét etensresten) kunt u natuurlijk kwijt in uw GFT-bak thuis of in de buurt. Hieronder vindt u handige links over al het afval dat u kunt scheiden. Ook vindt u meer informatie over afval scheiden op www.avalex.nl.

Planning

Ondanks alle maatregelen vanwege het corona-virus, heeft de gemeente er voor gekozen om nu al verder te gaan met het locatieplan. De reden hiervoor is dat we na de zomervakantie graag willen starten met de realisatie van het nieuwe inzamelsysteem. Als we nu starten, dan zijn alle procedures op tijd afgerond. Na de zienswijzeprocedure van het locatieplan, verwerken we alle reacties en pas daarna stellen we het plan definitief vast. Zodra dat is gebeurd kan Avalex beginnen met het plaatsen van de eerste ondergrondse containers en kunnen we wijk voor wijk over op het nieuwe systeem.

Proefsleuven

Op verschillende plekken in de gemeente gaat een aannemer de komende weken proefsleuven in de grond graven. Dit is een technisch onderzoek naar kabels en leidingen op plekken die in het locatieplan zijn voorgesteld voor ondergrondse afvalcontainers. Na de zienswijzeprocedure van het locatieplan verwerkt de gemeente alle reacties, samen met de technische gegevens van het graafonderzoek. Voor bepaalde locaties wordt dan opnieuw gekeken naar de mogelijkheden en pas daarna stelt de gemeente het plan definitief vast. Zodra het locatieplan is vastgesteld kan Avalex beginnen met de realisatie van het Nieuwe Inzamelen.