Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Veilige woon- en leefomgeving

Het gaat bij dit veiligheidsveld om thema's als overlast en sociale weerbaarheid, maar ook om vergrijpen als woninginbraak en diefstal uit auto's.

Inbraakpreventie

Woninginbraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Ook in Pijnacker-Nootdorp. Bekijk de YouTube video met de boodschap van wethouder Van Haagen en de politie of lees de anti-inbraaktips op de pagina Waak voor inbraak.

Bel 112

De politie doet een dringend beroep op u. Mocht u getuige zijn van een inbraak of vermoedt dat er in een woning wordt ingebroken, belt u dan 112.

Veiligheidsbeleving

De leefbaarheidsmonitor is een instrument dat inzicht biedt in de beleving van de leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente. Het leefbaarheidsonderzoek is in 2003 voor het eerst in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gehouden. In 2005, 2007 en 2009 is het nog eens herhaald. Uit de leefbaarheidsmonitor bleek dat de bewoners van onze gemeente over het algemeen tevreden zijn. De resultaten van het onderzoek in 2011 worden nog verwacht.

Misdrijven

De website www.hoeveiligismijnwijk.nl van politie Haaglanden geeft objectieve informatie over elf veel voorkomende misdrijven aan de hand van het aantal aangiftes. Het gaat om diefstal van fietsen, bromfietsen of auto's, diefstal uit woningen, auto's, winkels of andere bedrijven en zakkenrollerij, bedreiging, beroving of mishandeling. De website geeft ook preventieve tips.

Aanpak huiselijk geweld

De gemeente heeft een zorgoverleg ingesteld. Daarin hebben alle instellingen, die betrokken zijn bij huiselijk geweld, zitting. Ook de politie neemt aan het zorgoverleg deel. Het overleg moet de samenwerking tussen de betrokken instanties bevorderen. Het beleid richt zich op vroegtijdige signalering en preventie, advies en melding, laagdrempelige en samenhangende hulpverlening.