Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Jeugd en veiligheid

Door de gemeente is de werkgroep Jeugd en Veiligheid in het leven geroepen, die werkt aan een gezamenlijke aanpak ter voorkoming van overlast door jongeren.

'Hangplekken'

Aan deze werkgroep nemen jongerenwerkers, wijkagenten, de medewerker wijkbeheer en beleidsmedewerkers jongeren deel. De aanpak richt zich op een indeling van hangplekken in drie categorieƫn:

  • Rustige locatie
  • Rustige locatie zolang gemaakte afspraken worden nageleefd
  • Niet acceptabele locatie om te verblijven, bijvoorbeeld een parkeergarage

De afspraken met de jongeren worden vastgelegd in een soort convenant. De afspraken worden zoveel mogelijk 'in overleg' met de jongeren opgesteld, uiteraard binnen de randvoorwaarden van gemeente en politie.

Ook investeert men flink in het creƫren van een netwerk rond de jeugd. De jongerenwerkers en wijkagenten zijn daarin heel actief en trekken gezamenlijk op om de jongeren(groepen) te leren kennen.

Alcohol en drugs

Aan het thema 'Alcohol en drugs' wordt met name vanuit het gemeentelijke gezondheidsbeleid aandacht besteed en richt zich vooral op preventie.

Jaarwisseling

De jaarwisseling is een zogenoemd risicodragend evenement, waarbij tal van partijen zijn betrokken. Een gezamenlijke aanpak is een voorwaarde voor succes. Bij de afgelopen jaarwisselingen is fors ingezet op samenwerking en afstemming. Dit heeft geleid tot een bundeling van krachten, eenduidige communicatie en minder overlast. De resultaten worden jaarlijks besproken en voorgelegd aan de raad.