Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Houd je fiets

Ondanks de maatregelen van de gemeente en de politie komt fietsendiefstal nog steeds veel voor. Houd je fiets: registreer uw fiets en zet 'm goed op slot.

Zowel de gemeente als de politie steken veel aandacht en tijd in het fietsbeleid. Zo licht de politie de mensen in over betere fietsregistraties en het op slot zetten van fietsen en heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2006 een Fietsplan opgezet. Hieruit blijkt dat niet alleen goede fietsklemmen diefstal tegen kunnen gaan, maar ook dat de hoeveelheid van deze klemmen en verlichting een rol spelen.

Houd je fiets

Zet uw fiets altijd met twee sloten vast, waarvan één aan een vast voorwerp zoals een fietsenklem. Een goed slot is voorzien van een keurmerk van ART met minimaal twee sterren.

Vaak wordt er geen aangifte van fietsendiefstal gedaan bij de politie. Spijtig, omdat er veel gestolen fietsen worden gevonden waarvan de eigenaar niet te achterhalen is. Als u bij een aangifte duidelijke kenmerken van een fiets opgeeft, wordt de kans groter dat de politie uw tweewieler daadwerkelijk bij u terug kan brengen. Doe dus altijd aangifte bij de politie en meld daarna de diefstal bij uw verzekeraar. Digitaal aangifte doen kan ook op www.politie.nl/aangifte.

Fietsregistratie

Om gestolen fietsen makkelijker traceerbaar te maken, bevatten veel nieuwe fietsen een chip waarin; merk, kleur, type, framenummer en chipnummer zijn verwekt. Vraag hiernaar als u een fiets koopt.
Deze gegevens worden geregistreerd in het landelijk register, zonder persoonsgegevens op te nemen. Door de nationale opzet van het register is het voor de politie makkelijker om een gestolen fiets bij zijn eigenaar terug te brengen. Een registratie formulier kunt u ook voor uw eigen registratie gebruiken.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over fietsendiefstal de brochure 'Hoe herken ik een gestolen fiets?' of de themapagina 'Houd je fiets'.