Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Handhaving en controle

Om de gemeente leefbaar en veilig te houden controleren de handhavingsmedewerkers de naleving van de regels voor bedrijven en voor inwoners op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, veiligheid en openbare orde.

Die regels staan bijvoorbeeld in de Algemene Plaatselijke Verordening en in Omgevingsvergunningen. Om te controleren of bedrijven voldoen aan de milieuregels worden milieucontroles uitgevoerd.

Het cluster Handhaving behandelt ook de klachten over deze onderwerpen. Naar aanleiding van een klacht wordt gekeken of illegaal is gehandeld, of dat de voorgestelde normen in de vergunning of wettelijke regels zijn overschreden. Aan de hand van de bevindingen wordt bekeken of handhavend wordt opgetreden.

Handhaving en controle

Integrale handhaving

Handhaving is nodig omdat de naleving van regels niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Integrale handhaving betekent dat het cluster Handhaving de regels controleert uit verschillende taakvelden, zoals bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, veiligheid en openbare orde. De gemeente vindt dit belangrijk omdat veel van die regels met elkaar samenhangen. Daarbij wil de gemeente eenduidig zijn en onnodige toezichtslast verminderen. Daarom is op 20 december 2007 het integraal handhavingsbeleid 2008-2011 'De handhaving praktisch gemaakt!' vastgesteld.

Bereikbaarheid

Het cluster Handhaving is gevestigd aan het Oranjeplein 1 in Pijnacker en is bereikbaar op elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur via het algemene telefoonnummer 14 015. Wilt u langskomen? Maak dan van tevoren een afspraak, zodat u zeker weet dat er iemand aanwezig is die u verder kan helpen.