Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanpak Wijken die Werken

Bij het behouden en verbeteren van de leefbaarheid willen we inwoners en organisaties steeds meer uitnodigen en uitdagen om zelf met ideeën en initiatieven te komen.

Naast initiatieven voor een schone en veilige buurt, worden ook sociale initiatieven steeds belangrijker. Daarbij willen we als gemeente minder zelf aanjagen en regelen, zoals we voorheen altijd deden, maar meer ondersteunen bij de aanpak van een initiatief. Als gemeente gaan we dan ook graag in gesprek over mogelijkheden en kansen van een idee voor een initiatief.

Drie kernen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit drie kernen: Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker.

Van leefbaarheidsplannen naar … een agenda per wijk

Tot nu toe werkten we per kern met een leefbaarheidsplan en een uitvoeringsplan voor een periode van 4 jaar. Op dit moment onderzoeken we of andere vormen beter passen. Zo werken we in Pijnacker met een meer flexibele leefbaarheidsagenda. Hiermee kunnen we beter aansluiten bij de behoeften en ideeën die er leven in Pijnacker.

Wijkgericht werken bus

Maatschappelijke partners

Naast de gemeente werken ook maatschappelijke partijen samen met inwoners aan een leefbare wijk: politie, woningcorporaties Rondom Wonen, Vestia en Staedion, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland en Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP).