Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Over Pijnacker-Nootdorp

Negentig procent van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp is zeer content over de eigen woonsituatie. Het woonplezier krijgt in deze gemeente een hoger cijfer dan gemiddeld in Nederland. In wijken als ’s Gravenhout in Nootdorp en Oude Leede gaat het cijfer zelfs de acht te boven.

Ontstaan

Pijnacker-Nootdorp ontstond op 1 januari 2002 door samenvoeging van de voormalige zelfstandige gemeenten Pijnacker en Nootdorp. Het is een veelzijdige en dynamische gemeente met een eigen identiteit.

Gemeentevlag

Drie kernen

Kenmerkend voor Pijnacker-Nootdorp zijn de drie kernen met ieder een eigen sfeer, type bebouwing en uiteenlopende economische activiteiten. De inwoners van Pijnacker-Nootdorp staan open voor vernieuwingen, maar hechten ook veel waarde aan traditionele normen en waarden. Een hechte gemeenschap, met een rijk verenigingsleven.

Overige films

Groei

Pijnacker-Nootdorp maakt een sterke groei door. In gestaag tempo worden op verschillende locaties huur- en koopwoningen opgeleverd. Nieuwe locaties voor bedrijven en kantoren zorgen voor groei van lokale werkgelegenheid. Maar er is ook aandacht voor de ontwikkeling van groen- en recreatiegebieden. Met al deze ontwikkelingen wordt rekening gehouden in de Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp 2040.

Bereikbaarheid

Bij zo’n forse groei van inwoners en werkgelegenheid hoort een goede bereikbaarheid. Den Haag en Rotterdam zijn vanuit Pijnacker in ongeveer een kwartier te bereiken, zowel per auto als met openbaar vervoer. De N470 vormt een nieuwe provinciale weg tussen Zoetermeer, Pijnacker Zuid en Delft, met een aftakking naar Rotterdam.