Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Historische kaarten van de gemeente

Op deze pagina vindt u twee historische kaarten die komen uit de Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman.

De twee kaarten worden bewaard bij het Nationaal Archief en zijn ter gelegenheid van de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl gedigitaliseerd.

De kaarten

  • Pagina uit ‘Kaartboek van de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland, Schieland, gemeten en in kaart gebragt door Mr. Floris Balthasar’ (1610, Collectie Nationaal Archief)
  • Detail van kaartblad 5 uit ‘Kaart van de Provincie Zuid-Holland’, opgemaakt op last van de Provinciale Staten (1846, Collectie Nationaal Archief).

De gehele collectie is toegankelijk via bovenstaande website en via de beeldbank van het Nationaal Archief.