Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geschiedenis Pijnacker

De naam Pijnacker duikt voor het eerst op in een akte uit het jaar 1222. Hierin is een schenking vermeld van Graaf Willem I van Holland aan de kerk St. Marie in Rinsburg (Rijnsburg).

Brug Kerkweg Pijnacker

Het gaat om renten uit bezittingen in onder meer Delf (Delft) en Pinacker (Pijnacker). Begin 1900 werd de plaatsnaam meestal met ck geschreven, een enkele maal echter ook wel met kk. Pas rond 1960 is de schrijfwijze met ck, mede op aandringen van het Historisch Genootschap Oud Pijnacker, officieel geworden.

Kerktoren

Vast staat dat de ontwikkeling van Pijnacker is begonnen rond de Dorpskerk in het oude dorp. Al in de 12e eeuw staat in het oude dorp een houten kerk en een toren. De toren heeft geen spits, is 15 meter hoog en dient waarschijnlijk als vluchtplaats voor het water en rondtrekkend geboefte. Rond 1500 komt het bovenste deel op de toren. In 1940 stort de toren in, als gevolg van een scheefstand van 1,32 meter. Inmiddels is de voormalige scheve toren dankzij particulier initiatief herbouwd.

Laanwijk en het dorp

De eerste bewoners van Pijnacker vestigen zich op de zogenoemde klei(kreek)-ruggen in een bosachtig moeras. De naam Kleihoogt (richting Berkel) verwijst daar ook naar. Aanvankelijk speelt het leven in Pijnacker, dat waarschijnlijk ouder is dan Delft, zich hoofdzakelijk af rond het oude dorp, maar nadat in de 16e eeuw de Pijnackerse vaart (Delft-Pijnacker) is gegraven, komt Pijnacker ook langs ‘de laan’ wat meer tot ontwikkeling. Sterker nog, de laanwijk overvleugelt het dorp. De bewoners van de laanwijk zijn over het algemeen welgesteld. Door de jaren heen groeien de laanwijk en het dorp steeds meer naar elkaar toe.

Dempen laanvaart

Rond 1900 is Pijnacker een zeer klein dorp. Vanaf de eerste jaren van de 20e eeuw ontwikkelt Pijnacker zich echter snel en neemt het inwonersaantal toe. Ook het beeld van het dorp verandert. De laanvaart, van de kruising Rijskade-Overgauwseweg-Westlaan tot aan de spoorwegovergang, die eeuwenlang het beeld van het dorp bepaalde, is in 1970 gedempt.

Het karakter van Pijnacker verandert in de loop der jaren. Halverwege de 20e eeuw komen, ook door de ingebruikname van de Hofpleinspoorlijn (1908), steeds meer forenzen in het dorp wonen. De land- en tuinbouw en de boerenbedrijven, sectoren die Pijnacker tot een welvarende gemeente hebben gemaakt, verliezen hun dominante positie. Ook vestigen veel handel en industriebedrijven (De Boezen, Ruyven) zich in Pijnacker, waardoor de agrarische sector veel terrein verliest.

Groeigemeente

In 2000 nam Pijnacker een belangrijke beslissing. De basis voor het beeld van Pijnacker in de komende 25 jaar werd gelegd. Met de bouw van de wijken Klapwijk, Emerald, Tolhek en Keijzershof werd de groeigemeente Pijnacker verder ontwikkeld. Het landelijke karakter van het dorp werd wel behouden: veel groen in en rond Pijnacker waardoor een stadspark ontstaat.

In het centrum is hard gewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe winkelcentrum. In 2001 werd de bouw van het oostelijk deel van het centrum en een beeldbepalend appartementencomplex voltooid. In 2012 werd het westelijk deel van het centrum geopend.

Meer informatie

Meer over Pijnacker is te lezen in het boek Pijnacker een terugblik, het boek Van Ouds Pijnacker en een uitgave van het Historische Genootschap Oud Pijnacker.