Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geschiedenis Delfgauw

Delfgauw is bovenop een zandrug gebouwd. Aan die ligging heeft het dorp ook zijn naam te danken.

Vaart bij Delfgauw

De oorspronkelijke naam Delgraweck is waarschijnlijk opgebouwd uit het Friese Ga, wat zandrug betekent. De geschiedenis van Delfgauw is, in officiƫle documenten, terug te voeren tot de 14e eeuw.

Poldergebied

Delfgauw behoort tot het ambacht Vrijenban, een poldergebied dat in 19e eeuw uitgroeit tot een zelfstandige gemeente. Een typisch agrarisch dorp met de vaart als economisch hart, waarover producten aan- en afgevoerd kunnen worden. Langs de Zuideindseweg, op het huidige bedrijventerrein Ruyven, zijn resten aangetroffen van een boerenhoeve uit omstreeks 1050. Dit zijn de oudste resten die tot nu toe in Pijnacker-Nootdorp zijn opgegraven.

Tot het midden van de 19e eeuw concentreert de bebouwing in Delfgauw zich vooral tot de westkant van de straatweg. In het laatste kwartaal van de 19e eeuw breidt de bebouwing zich langzaam uit. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog groeit het dorp verder uit in de richting van Delft en Pijnacker.

Gedaanteverandering

De afgelopen jaren is de omgeving ingrijpend veranderd. Zo is in de nieuwe wijk Emerald goed te zien hoe onvoorstelbaar snel een bepaald gebied volledig van gedaante kan veranderen. Voordat de bouwlocatie Emerald werd ontwikkeld, bestond Delfgauw uit ongeveer 600 inwoners, die samen een hechte agrarische buurtschap vormden. Op deze plek waren heel veel tuinbouwbedrijven.

De komst van de bouwlocatie betekende voor de in dit gebied aanwezige tuinders dat zij hun bedrijf moesten verkopen, stoppen of elders een nieuw tuinbouwbedrijf moesten opzetten. Nu staan er in Emerald inmiddels 2000 woningen, een winkelcentrum en zijn er diverse sportfaciliteiten.