Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderwijs en kinderopvang

Bij het onderwijsbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp staat de vraag van het kind centraal. Een ononderbroken ontwikkeling van 0 tot en met 23 jaar is het uitgangspunt. Scholen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs, de gemeente zorgt voor onderwijshuisvesting en de relaties tussen onderwijs en jeugdbeleid.

Jongerenteam Opleiding & Werk

Het Jongerenteam Opleiding & Werk bestaat uit leerplichtambtenaren, medewerkers Voortijdig Schoolverlaten, een jongerencoach en matchmakers van het werkgeversservicepunt.

Voortijdig schoolverlaters

Ben je onder de 27 en heb je problemen zijn je (school)loopbaan? Bel 14015 en vraag naar het Jongerenteam Opleiding en Werk.

Laatst gewijzigd