Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Het hoe, wat en waarom van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Misschien heeft u het al gezien, maar de gemeente heeft ervoor gekozen om de Wet voorkeursrecht gemeente te vestigen op een aantal plekken in de gemeente. Hieronder lichten we toe wat dat precies is en waarom dat is gedaan.

Huizen in aanbouw in een nieuwbouwproject

Wat

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de gebieden Dwarskade, Rijskade, Balijade en Overgauw gevestigd. Dat betekent dat grondeigenaren in dat gebied verplicht zijn hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden wanneer zij dit willen verkopen. Zo kan de gemeente een betere positie krijgen op de grondmarkt en daar mee grip houden op de op de ontwikkeling van gebieden. De gemeenteraad moet het collegebesluit voor het vestigen van de Wvg binnen drie maanden bekrachtigen. Doet de raad dat niet, dan vervalt de Wvg.

Waarom

De gemeente werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie. Daarin gaan we keuzes maken over hoe Pijnacker-Nootdorp er in 2050 uit zal zien. Een van de onderwerpen is de eventuele bouw van meer nieuwe woningen. We zien dat er behoefte is aan woningen, in het bijzonder voor ouderen en jongeren. Er zijn binnen en buiten de kernen een paar plekken waar eventueel nog woningen gebouwd kunnen worden. Dwarskade, Rijskade, Balijade en Overgauw horen daarbij. De gemeente wil, wanneer daar woningen zouden komen, ook gronden in eigendom hebben. Daarom is ervoor gekozen gebruik te maken van de Wvg.

Niet morgen al bouwen

Dat betekent niet dat er morgen wordt gestart met bouwen. In de omgevingsvisie voor Pijnacker-Nootdorp maakt de gemeente de keuze voor het aantal woningen waarmee we uitbreiden en de locaties waar we dit kunnen doen. Dit jaar gaat de gemeente hierover in gesprek met de samenleving. Pas eind 2020 stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp vast. Dan is duidelijk waar en wanneer nieuwe woningen kunnen komen.