Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wonen en Leven

Appartementen aan het water in Nootdorp met metrolijn E op achtergrond

Opbouw van Pijnacker-Nootdorp, relevante cijfers, groei, bereikbaarheid en geschiedenis.

Bouwen en verbouwen, ruimtelijke plannen, woningen kopen of huren, nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten, monumenten en grondzaken.

Natuurbeheer, afval, bodem, geluid, riolering, grond- en oppervlaktewater.

Kinderopvang en peuterspeelzaal, scholen, volwasseneneducatie, leerplicht.

Voorbereiden op een ramp of crisis, hoe te handelen bij een ramp of crisis, Algemene Plaatselijke Verordening, handhaving en controle, veilige woonomgeving.

Wijkgericht werken, leefbaarheidsplannen, wijkmanagers, wijkschouwen, omschrijving van de kernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker

Aan het werk, uitkering, hulp bij laag inkomen of geldproblemen.

Voor elkaar, Wmo, jeugd en jongeren, vrijwilligers en mantelzorg, gezondheid en welzijn.

Nieuws

In het hart van Nootdorp, rondom de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat, worden diverse locaties herontwikkeld. Als stap naar een integrale gebiedsvisie konden omwonenden en andere betrokkenen een digitale vragenlijst invullen. De resultaten van deze eerste inventarisatie zijn online in te zien.
In september en oktober wordt een controle gehouden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp of houders van (een) hond(en) daarvan aangifte hebben gedaan.
Met de leefbaarheid zit het over het algemeen wel goed. De inwoners van Pijnacker-Nootdorp geven hun woonomgeving gemiddeld een 7,9. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor die begin 2019 is uitgevoerd.
Wijkmanager Peter van der Sman houdt spreekuur op woensdag 18 september van 15.00-16.00 uur in Winkelcentrum Keijzershof. Jongerenwerker Tarek Gallab en wijkagent John Spaapen zijn ook aanwezig. U kunt hen afzonderlijk spreken maar ook het gesprek met hen samen als Driemensschap Pijnacker aangaan.
Van 9 september tot en met 10 oktober gaat aannemer Boskalis een nieuwe rotonde in de N470 bouwen. De rotonde gaat in de toekomst aansluiten op de Oostelijke Randweg in Pijnacker.
Laatst gewijzigd