Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wonen en Leven

Appartementen aan het water in Nootdorp met metrolijn E op achtergrond

Opbouw van Pijnacker-Nootdorp, relevante cijfers, groei, bereikbaarheid en geschiedenis.

Bouwen en verbouwen, ruimtelijke plannen, woningen kopen of huren, nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten, monumenten en grondzaken.

Natuurbeheer, afval, bodem, geluid, riolering, grond- en oppervlaktewater.

Kinderopvang en peuterspeelzaal, scholen, volwasseneneducatie, leerplicht.

Voorbereiden op een ramp of crisis, hoe te handelen bij een ramp of crisis, Algemene Plaatselijke Verordening, handhaving en controle, veilige woonomgeving.

Wijkgericht werken, leefbaarheidsplannen, wijkmanagers, wijkschouwen, omschrijving van de kernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker

Aan het werk, uitkering, hulp bij laag inkomen of geldproblemen.

Voor elkaar, Wmo, jeugd en jongeren, vrijwilligers en mantelzorg, gezondheid en welzijn.

Nieuws

Op 14 augustus 2018 heeft het college besloten het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de houtstookinstallatie aan de Molenlaan 22 te herroepen. Op basis van alle beschikbare informatie acht het college de aangevraagde activiteit in strijd met het geldende bestemmingsplan.
Op basis van het onderzoek naar de vliegenoverlast in Delfgauw heeft de gemeente aan Avalex gevraagd alle containers en putten in Emerald te inspecteren en zo nodig te reinigen en herstellen. De werkzaamheden zijn deze week begonnen. De gemeente verwacht dat met deze aanpak de vliegenoverlast in Emerald effectief wordt aangepakt. Alle inwoners die een melding hebben gedaan zijn hierover geïnformeerd.
Dit jaar worden alle straatbomen in de gemeente nagekeken. Bij direct gevaar worden bomen met spoed gekapt of gesnoeid. Zo ook onlangs, bij twee grote en oude treurwilgen aan de Wilhelminasingel en de Meidoornlaan in Pijnacker. Daarbij hebben we een nieuwe methode toegepast: breuksnoei. Dat ziet er wat bijzonder uit, daarom leggen we graag uit wat het is en waarom we het doen.
Het Hoogheemraadschap Delfland vermoedt dat er op het moment botulisme heerst in diverse sloten, plassen en vaarten. Daarom luidt het advies om contact met al het oppervlaktewater te vermijden. Dit geldt ook voor huisdieren.
In gemeente Pijnacker-Nootdorp vinden wij het belangrijk dat elk kind meedoet. Daarom werken we sinds 2017 samen met Stichting Leergeld.
Laatst gewijzigd