Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wonen en Leven

Appartementen aan het water in Nootdorp met metrolijn E op achtergrond

Opbouw van Pijnacker-Nootdorp, relevante cijfers, groei, bereikbaarheid en geschiedenis.

Bouwen en verbouwen, ruimtelijke plannen, woningen kopen of huren, nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten, monumenten en grondzaken.

Natuurbeheer, afval, bodem, geluid, riolering, grond- en oppervlaktewater.

Kinderopvang en peuterspeelzaal, scholen, volwasseneneducatie, leerplicht.

Voorbereiden op een ramp of crisis, hoe te handelen bij een ramp of crisis, Algemene Plaatselijke Verordening, handhaving en controle, veilige woonomgeving.

Wijkgericht werken, leefbaarheidsplannen, wijkmanagers, wijkschouwen, omschrijving van de kernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker

Aan het werk, uitkering, hulp bij laag inkomen of geldproblemen.

Voor elkaar, Wmo, jeugd en jongeren, vrijwilligers en mantelzorg, gezondheid en welzijn.

Nieuws

Donderdag 7 november hebben 27 leerlingen uit groep 6 van basisschool de Ackerweide samen met burgemeester Francisca Ravestein genoten van een gezond ontbijt in de raadszaal van het gemeentehuis. Dit Burgemeestersontbijt wordt jaarlijks gehouden en is een onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt.
In de week van 10 tot 16 november bedankt de gemeente al haar mantelzorgers voor de zorg die zij aan hun naasten verlenen.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat vanaf dit najaar het stoken van hout bij ongunstige weersomstandigheden en/of een slechte luchtkwaliteit afraden.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft op zeven locaties als experiment een bladkorf geplaatst. In de bladkorf kunnen bewoners hun bladafval kwijt.
De wijkmanager is er voor de leefbaarheid in de wijk, zoals het groen, verkeer, spelen of veiligheid. Heeft u vragen of wilt u iets voor uw woonomgeving of medebewoners doen? Loop dan even binnen. U kunt ook buiten deze spreekuren contact opnemen: tel. 14 015.
Laatst gewijzigd