Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wonen en Leven

Appartementen aan het water in Nootdorp met metrolijn E op achtergrond

Opbouw van Pijnacker-Nootdorp, relevante cijfers, groei, bereikbaarheid en geschiedenis.

Bouwen en verbouwen, ruimtelijke plannen, woningen kopen of huren, nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten, monumenten en grondzaken.

Natuurbeheer, afval, bodem, geluid, riolering, grond- en oppervlaktewater.

Kinderopvang en peuterspeelzaal, scholen, volwasseneneducatie, leerplicht.

Voorbereiden op een ramp of crisis, hoe te handelen bij een ramp of crisis, Algemene Plaatselijke Verordening, handhaving en controle, veilige woonomgeving.

Wijkgericht werken, leefbaarheidsplannen, wijkmanagers, wijkschouwen, omschrijving van de kernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker

Aan het werk, uitkering, hulp bij laag inkomen of geldproblemen.

Voor elkaar, Wmo, jeugd en jongeren, vrijwilligers en mantelzorg, gezondheid en welzijn.

Nieuws

Telt u ook op 27 of 28 januari 2018 de vogels in uw tuin? Het kost maar een half uurtje! Meedoen met de tuinvogeltelling is leuk en gemakkelijk. Op de website van de Vogelbescherming staan duidelijke afbeeldingen van de meest voorkomende tuinvogels. Lees de tips van gemeente-ecoloog Michel Barendse.
Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande kinderen uit gezinnen met weinig geld. De stichting zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt er een Kindpas aanvragen voor kleding of schoenen. Of een kindpakket voor schoolbenodigdheden.
Vanaf 3 januari kunnen vrouwen uit Pijnacker die zijn geboren in de jaren 1943 t/m 1968 weer meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker.
Gaat u ook oliebollen bakken met nieuwjaar? Denk eraan om gebruikt vet, frituurvet en olie bij het restafval te doen. Of recycle het! Zo voorkomt u verstoppingen in het riool.
Om schade door vuurwerk of brand te voorkomen haalt de gemeente rond de jaarwisseling diverse prullenbakken en hondenpoepbakken tijdelijk weg. Ook worden afvalbakken tijdelijk afgesloten. Plaats geen afval naast gesloten containers, maar neem het mee terug.
Laatst gewijzigd