Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wonen en Leven

Appartementen aan het water in Nootdorp met metrolijn E op achtergrond

Opbouw van Pijnacker-Nootdorp, relevante cijfers, groei, bereikbaarheid en geschiedenis.

Bouwen en verbouwen, ruimtelijke plannen, woningen kopen of huren, nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten, monumenten en grondzaken.

Natuurbeheer, afval, bodem, geluid, riolering, grond- en oppervlaktewater.

Kinderopvang en peuterspeelzaal, scholen, volwasseneneducatie, leerplicht.

Voorbereiden op een ramp of crisis, hoe te handelen bij een ramp of crisis, Algemene Plaatselijke Verordening, handhaving en controle, veilige woonomgeving.

Wijkgericht werken, leefbaarheidsplannen, wijkmanagers, wijkschouwen, omschrijving van de kernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker

Aan het werk, uitkering, hulp bij laag inkomen of geldproblemen.

Voor elkaar, Wmo, jeugd en jongeren, vrijwilligers en mantelzorg, gezondheid en welzijn.

Nieuws

Op 27 september 2018 besloot de gemeenteraad het voorontwerpbestemmingsplan ‘Tuindershof 2019’ vrij te geven voor inspraak en overleg en het ontwerpbeeldregieplan vrij te geven voor zienswijzen.
Op woensdag 10 oktober - de Dag van de Duurzaamheid - is het stationsplein tussen metrohalte Nootdorp en bedrijvenpark Heron een stuk groener geworden met de ‘aanplant’ van de CityTree; een opvallend monument van levend groen voorzien van bankjes.
Woensdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Pijnacker-Nootdorp zet zich op verschillende manieren in om in 2025 energieneutraal te zijn.
De Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten organiseert in Pijnacker- Nootdorp een brusjesgroep. Dat is een ontmoetingsgroep voor kinderen tussen 8 en 12 jaar met een broer/zus die een beperking heeft.
De campagne ’Glasvezel buitenaf’ in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland is gestart. Inwoners van het buitengebied kunnen tot 12 november een glasvezelabonnement afsluiten bij één van de zes dienstaanbieders.
Laatst gewijzigd