Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wonen en Leven

Appartementen aan het water in Nootdorp met metrolijn E op achtergrond

Opbouw van Pijnacker-Nootdorp, relevante cijfers, groei, bereikbaarheid en geschiedenis.

Bouwen en verbouwen, ruimtelijke plannen, woningen kopen of huren, nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten, monumenten en grondzaken.

Natuurbeheer, afval, bodem, geluid, riolering, grond- en oppervlaktewater.

Kinderopvang en peuterspeelzaal, scholen, volwasseneneducatie, leerplicht.

Voorbereiden op een ramp of crisis, hoe te handelen bij een ramp of crisis, Algemene Plaatselijke Verordening, handhaving en controle, veilige woonomgeving.

Wijkgericht werken, leefbaarheidsplannen, wijkmanagers, wijkschouwen, omschrijving van de kernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker

Aan het werk, uitkering, hulp bij laag inkomen of geldproblemen.

Voor elkaar, Wmo, jeugd en jongeren, vrijwilligers en mantelzorg, gezondheid en welzijn.

Nieuws

Op 15 maart ging het broedseizoen in. Om de weidevogels niet te storen geldt er ook een aanlijnplicht voor honden buiten de bebouwde kom van 15 maart tot 15 juli.
Het ziet er misschien even niet uit; grote stukken boomstam, wortelkluiten en nog wat hopen twijgen gemengd met grond. De boomstronken in het plantsoen in het hondenuitrenterrein aan de Floralaan in Pijnacker zijn bedoeld als schuilplaats voor kleine dieren.
Woensdag 14 maart: Nationale Boomfeestdag. Feest bij nieuwbouwwijk Ackerswoude in Pijnacker! Wethouder Piet Melzer plantte samen met de kinderen uit de wijk bomen op De Brink. Ook ging de eerste schep de grond in bij Pluktuin aan de Brink, een bewonersinitiatief waar de gemeente graag aan meewerkte. Veel kinderen namen daarvoor een eigen plantje of bloembolletje mee.
Alzheimer Nederland houdt samen met het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) iedere twee jaar een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie: de Dementiemonitor Mantelzorg. Doet u mee?
De wijkmanager is er voor de leefbaarheid in de wijk, zoals het groen, verkeer, spelen of veiligheid. Heeft u vragen of wilt u iets voor uw woonomgeving of medebewoners doen? Loop dan even binnen. U kunt ook buiten deze spreekuren contact opnemen: tel. 14 015.
Laatst gewijzigd