Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wonen en Leven

Appartementen aan het water in Nootdorp met metrolijn E op achtergrond

Opbouw van Pijnacker-Nootdorp, relevante cijfers, groei, bereikbaarheid en geschiedenis.

Bouwen en verbouwen, ruimtelijke plannen, woningen kopen of huren, nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten, monumenten en grondzaken.

Natuurbeheer, afval, bodem, geluid, riolering, grond- en oppervlaktewater.

Kinderopvang en peuterspeelzaal, scholen, volwasseneneducatie, leerplicht.

Voorbereiden op een ramp of crisis, hoe te handelen bij een ramp of crisis, Algemene Plaatselijke Verordening, handhaving en controle, veilige woonomgeving.

Wijkgericht werken, leefbaarheidsplannen, wijkmanagers, wijkschouwen, omschrijving van de kernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker

Aan het werk, uitkering, hulp bij laag inkomen of geldproblemen.

Voor elkaar, Wmo, jeugd en jongeren, vrijwilligers en mantelzorg, gezondheid en welzijn.

Nieuws

Maaien ligt gevoelig en iedereen heeft er wel een mening over: teveel, te weinig, onveilig, slordig, te laat, te vroeg, onkruid, ongedierte. Vooral over de plekken waar ecologisch beheer plaats vindt is veel te doen. Deze plekken worden vaak pas eind juni voor de eerste keer gemaaid. Waarom doen we dat eigenlijk? Lees het blog over vlinders en maaibeleid van gemeente-ecoloog Michel Barendse.
Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend, dat het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2017/2018’ op 19 april 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan ligt vanaf 25 mei 2018 gedurende de beroepstermijn van 6 weken ter inzage.
De wijkmanager is er voor de leefbaarheid in de wijk, zoals het groen, verkeer, spelen of veiligheid. Heeft u vragen of wilt u iets voor uw woonomgeving of medebewoners doen? Loop dan even binnen tijdens het spreekuur.
Altijd al willen weten of u brandveilig woont? Bij de brandweerkazerne Pijnacker-Nootdorp kunt een gratis huisbezoek van een half uur aanvragen.
De afgelopen periode zijn veel vragen gesteld over de voorgenomen bouw van een houtstookinstallatie in het glastuinbouwgebied ten oosten van Pijnacker. Twee glastuinbouwbedrijven willen samen met een derde ondernemer een houtstookinstallatie realiseren. De installatie zorgt voor warmte en stroom uit houtsnippers. Die warmte en stroom wordt bijna geheel gebruikt in de twee glastuinbouwbedrijven.
Laatst gewijzigd