Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wonen en Leven

Appartementen aan het water in Nootdorp met metrolijn E op achtergrond

Opbouw van Pijnacker-Nootdorp, relevante cijfers, groei, bereikbaarheid en geschiedenis.

Bouwen en verbouwen, ruimtelijke plannen, woningen kopen of huren, nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten, monumenten en grondzaken.

Natuurbeheer, afval, bodem, geluid, riolering, grond- en oppervlaktewater.

Kinderopvang en peuterspeelzaal, scholen, volwasseneneducatie, leerplicht.

Voorbereiden op een ramp of crisis, hoe te handelen bij een ramp of crisis, Algemene Plaatselijke Verordening, handhaving en controle, veilige woonomgeving.

Wijkgericht werken, leefbaarheidsplannen, wijkmanagers, wijkschouwen, omschrijving van de kernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker

Aan het werk, uitkering, hulp bij laag inkomen of geldproblemen.

Voor elkaar, Wmo, jeugd en jongeren, vrijwilligers en mantelzorg, gezondheid en welzijn.

Nieuws

Pijnacker-Nootdorp nodigt Klapwijkers uit mee te denken over de toekomst van hun wijk. In 2020 start de gemeente daar met rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte.
Donderdagavond 28 september organiseert de gemeente Pijnacker-Nootdorp een vleermuizenexcursie in de wijk Koningshof.
Wat zijn de signalen van een beroerte? En wat moet u dan doen?
Met de campagne ‘Mijn berm bloeit’ willen we bermen in beeld krijgen en waar nodig actie ondernemen. Daar hebben we hulp van vrijwilligers bij nodig. Doet u mee met de campagne?
Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) verzorgt zaterdag 23 september van 10.30 tot 12.00 uur een Burendag activiteit in winkelcentrum Emerald: ‘Delfgauwenaren voor elkaar’.
Laatst gewijzigd