Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wonen en Leven

Appartementen aan het water in Nootdorp met metrolijn E op achtergrond

Opbouw van Pijnacker-Nootdorp, relevante cijfers, groei, bereikbaarheid en geschiedenis.

Bouwen en verbouwen, ruimtelijke plannen, woningen kopen of huren, nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten, monumenten en grondzaken.

Natuurbeheer, afval, bodem, geluid, riolering, grond- en oppervlaktewater.

Kinderopvang en peuterspeelzaal, scholen, volwasseneneducatie, leerplicht.

Voorbereiden op een ramp of crisis, hoe te handelen bij een ramp of crisis, Algemene Plaatselijke Verordening, handhaving en controle, veilige woonomgeving.

Wijkgericht werken, leefbaarheidsplannen, wijkmanagers, wijkschouwen, omschrijving van de kernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker

Aan het werk, uitkering, hulp bij laag inkomen of geldproblemen.

Voor elkaar, Wmo, jeugd en jongeren, vrijwilligers en mantelzorg, gezondheid en welzijn.

Nieuws

Hoe waardeert u de leefbaarheid in uw wijk? De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de leefbaarheid in de kernen en wijken. Denkt u er dan aan om het formulier uiterlijk 29 maart in te vullen?
Woensdag 13 maart was het Nationale Boomfeestdag. Dat werd op twee plekken in de gemeente gevierd: in nieuwbouwwijk Ackerswoude en in het Bieslandse Bos. Wethouders plantten daar samen met kinderen totaal meer dan 100 jonge bomen.
Vrijdag 15 maart start het broedseizoen. Dit loopt tot 15 juli. Dan kunnen verschillende soorten vogels gaan broeden. Rust is daarbij erg belangrijk. Verstoring door bijvoorbeeld honden is funest. De komende maanden moeten honden daarom ook buiten de bebouwde kom altijd aangelijnd zijn.
In de Zuidpolder van Delfgauw doet zich een unieke kans voor om een weidevogelgebied te realiseren. Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer en gemeente Pijnacker-Nootdorp gaan onderzoeken of het realiseren van een dergelijk gebied haalbaar is. Donderdag 7 maart ondertekenden zij hiervoor een intentieverklaring.
Veel Nederlanders drinken met grote regelmaat alcohol. Vaak uit gewoonte. GGD Haaglanden daagt inwoners in de regio uit deze gewoonte te doorbreken en mee te doen aan de landelijke actie IkPas! 40 dagen zonder alcohol.
Laatst gewijzigd