Werk en Inkomen - nieuwsbrief 26 september 2014

Bankbiljet van 10 euro en losse munten
Dit is de nieuwsbrief Werk en Inkomen. Die bevat actuele en relevante informatie voor mensen met een uitkering. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, handige websites en regels die van toepassing kunnen zijn.
Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Er gaat hierdoor veel veranderen.
Heeft u een minimuminkomen? Vraag dan aan uw consulent of u in aanmerking komt voor een goedkope fiets of computer van Ecoware. Met een fiets beschikt u over vervoer. Een computer kan het schrijven van een sollicitatiebrief makkelijker maken.
De Adviesraad Werk en Inkomen geeft het college (ongevraagde) adviezen over verschillende onderwerpen. Wie zitten er eigenlijk in de Adviesraad?
Begin september openden wethouder Peter van Haagen, gemeenteraadslid Peter van den Heuij en algemeen directeur van Biesieklette Herman de Graaff officieel de twee nieuwe bewaakte fietsenstallingen in Pijnacker-Nootdorp.
Met de vorming van een nieuw college zijn ook nieuwe wethouders verantwoordelijk voor sociale zaken. Peter van Haagen en Bernard Minderhoud hebben de taken verdeeld.

Meer informatie

Voor meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit kan per e-mail via wwbbackoffice@pijnacker-nootdorp.nl. Bellen kan ook: 14 015.

Laatst gewijzigd: 02-10-2014