Wekelijks gemeentenieuws - 8 juni 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Maandag 13 juni start een nieuwe maaironde van 5 weken lang door de hele gemeente. Tussentijds worden verkeerskruispunten en oversteekplaatsen extra gemaaid, zodat het zicht overal goed blijft. Ziet u verkeerspunten die we mee kunnen nemen in de maaironde, meld dit dan bij het meldpunt leefomgeving van de gemeente.
De provincie Zuid-Holland gaat komend jaar aan de slag met grootschalig onderhoud aan de N470. Maandagavond 13 juni is er een inloopavond over alle werkzaamheden. U kunt binnenlopen van 18.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis, Emmastraat 165 in Pijnacker.
Ook dit voorjaar is de spinselmot weer te zien op de kardinaalsmuts, meidoorn, kers en wilg. Hoewel deze diertjes bomen en struiken vaak helemaal kaal eten, herstelt het groen zich in de loop van het jaar.
Op zaterdag 25 juni vinden in Den Haag diverse evenementen plaats in het kader van de Veteranendag. Ieder jaar zet de gemeente een speciale bus in om de veteranen in onze gemeente in de gelegenheid te stellen aan de Nederlandse Veteranendag deel te nemen.
Na het succes van het eerste deelplan en het tweede, Landrijk Cottage genaamd, gaat half juni het derde deelplan in de verkoop met een gevarieerd aanbod. Het project omvat 39 woningen, dus er zit ongetwijfeld iets voor u bij.
Pijnacker-Nootdorp zet zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers. In de themapagina leest u welke maatregelen wij als gemeente nemen. Ook kunt u zelf uw steentje bijdragen. Doet u ook mee?
Vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan hebben de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Van der Kooy Vastgoed maandag 30 mei een overeenkomst gesloten over de verkoop van grond op bedrijventerrein Boezem Oost.

Vergaderingen gemeenteraad

In juni vergadert de gemeenteraad op 2, 9, 16, 22, 23 en 30 juni. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, behalve de vergadering op 30 juni: die begint om 19.00 uur.
De actuele agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Via Raad Live kunt u de vergadering ook thuis volgen.
Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch 14 015.
Laatst gewijzigd: 08-06-2016