Wekelijks gemeentenieuws - 6 oktober 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Per 1 oktober 2016 moet de WOZ-waarde van een woning openbaar zijn. Om deze openbaarheid gemakkelijk te ontsluiten zoekt de gemeente Pijnacker-Nootdorp aansluiting op de centrale landelijke voorziening. Naar verwachting kan deze aansluiting begin 2017 worden gerealiseerd.
De grote winnaars van de Ondernemersprijs Pijnacker-Nootdorp 2016 zijn Hoeve Biesland en Zorgkwekerij Bloei. “Ondernemers die zich met hart en ziel bezighouden met duurzaamheid en toekomstige ontwikkelingen; een voorbeeld voor anderen”, sprak wethouder Van Egmond de zaal vol ondernemers toe bij de feestelijke uitreiking van de Ondernemersprijs op 9 november.
Als u één of meer honden houdt, dan betaalt u daarvoor hondenbelasting. De gemeente gebruikt een gedeelte van de opbrengst onder meer voor de bekostiging van honden uitlaatplaatsen en het verwijderen van hondenpoep.
In september kregen ruim 50.000 inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Haaglanden een oproep om een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, leefgewoonten en leefomgeving.

Vergaderingen gemeenteraad

Deze maand vergadert de gemeenteraad op 6, 13 en 27 oktober, aanvang 20.00 uur. Op 25 oktober, aanvang 20.00 uur, is er een beeldvormende vergadering over de Begroting 2017-2020. Op 8 november is de besluitvormende vergadering, aanvang 19.00 uur.
De actuele agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.

U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Via Raad Live kunt u de vergadering ook thuis volgen.
Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch 14 015.

Laatst gewijzigd: 06-10-2016