Wekelijks gemeentenieuws - 6 juli 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
In CBS de Triangel, Florijnstraat 7, komt een mooie ruimte. Na de zomervakantie gaat de bibliotheek open en verwelkomt u daar met een grotere collectie en ruimere openingstijden.
De gemeente is gestart met de uitgifte van nieuwe bouwkavels in Ackerswoude. Het gaat om tien kavels op twee locaties. Na de zomer worden de kavels via loting verkocht. Heeft u ook interesse om zelf uw droomhuis te bouwen?
Het Meldpunt Leefomgeving van de gemeente is bedoeld voor meldingen over zaken die gevaarlijk kunnen zijn of die ergernis wekken. Bijvoorbeeld zwerfvuil, bestrating, groen, speeltuintjes, vernielingen.
Vakantietijd: heerlijk luieren aan het strand, lekker eten en drinken en mooie steden bekijken. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Lees wat u kunt doen om dit te voorkomen.

Vergaderingen gemeenteraad

De vergaderingen van de gemeenteraad beginnen om 20.00 uur. De actuele agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Via Raad Live kunt u de vergadering ook thuis volgen.
Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch 14 015.
Laatst gewijzigd: 06-07-2016

Raadsvergadering

Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom. Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker

Inspreken

Meldt u aan bij de griffie 015-3626976 of mail naar griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Volg de raadsvergadering live op internet