Wekelijks gemeentenieuws - 30 juni 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Met de ondertekening van de ’Intentieovereenkomst Keijzershof’, spreken de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het Hoogheemraadschap Delfland af, dat zij samen werken aan een woonwijk waarin water goed de ruimte krijgt.
Afgelopen week heeft het veel en hard geregend. We hebben heel wat water te verwerken gehad. In onze gemeente was geen grote wateroverlast, wel wat incidenten op kleine schaal: ondergelopen kelders, tuinen en achterpaden. Ook de Bergboezem Berkel is gebruikt om extra water te bergen.
Snel en gemakkelijk, thuis of onderweg, op het moment dat het u uitkomt, zaken regelen met de gemeente? Dat kan al voor een heleboel producten en diensten! Bijvoorbeeld om een uittreksel uit de Basisregistratie personen aan te vragen. Door in te loggen met uw DigiD kunt u zelf uw afspraak maken of een product aanvragen.

Vergaderingen gemeenteraad

In juni vergadert de gemeenteraad op 2, 9, 22, 23 en 30 juni. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, behalve de vergadering op 30 juni: die begint om 19.00 uur.
De actuele agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Via Raad Live kunt u de vergadering ook thuis volgen.
Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch 14 015.
Laatst gewijzigd: 30-06-2016