Wekelijks gemeentenieuws - 25 mei 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Veel tegels in de tuin? Voeg er eens iets groeiends en bloeiends aan toe. Dat is gemakkelijker dan u denkt.
Dinsdagavond 24 mei vond de eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroep Centrumlijn Zuid. Twaalf betrokken bewoners dachten mee over de invulling van deze ontwikkellocatie in Pijnacker Zuid.
Snel en gemakkelijk, thuis of onderweg, op het moment dat het u uitkomt, zaken regelen met de gemeente? Dat kan al voor een heleboel producten en diensten! Bijvoorbeeld om een uittreksel uit de Basisregistratie personen aan te vragen. Door in te loggen met uw DigiD kunt u zelf uw afspraak maken of een product aanvragen.
Van 19 tot en met 25 mei is de jaarlijkse Anjercollecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds in Nederland. Verenigingen uit Pijnacker-Nootdorp collecteren voor hun club.
Op zaterdag 25 juni vinden in Den Haag diverse evenementen plaats in het kader van de Veteranendag. Ieder jaar zet de gemeente een speciale bus in om de veteranen in onze gemeente in de gelegenheid te stellen aan de Nederlandse Veteranendag deel te nemen.
Sinds enkele weken worden bomen in de bosrand aan de Polanen bij de Popelenburg ernstig beschadigd. Dit is aan de rand van de wijk Koningshof in Pijnacker. Grote stukken bast worden van de bomen afgehaald. Door deze beschadigingen kunnen de bomen zelfs doodgaan.

Vergaderingen gemeenteraad

In juni vergadert de gemeenteraad op 2, 9, 16, 22, 23 en 30 juni. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, behalve de vergadering op 30 juni: die begint om 19.00 uur.
De actuele agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Via Raad Live kunt u de vergadering ook thuis volgen.
Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch 14 015.
Laatst gewijzigd: 25-05-2016

Raadsvergadering

Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom. Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker

Inspreken

Meldt u aan bij de griffie 015-3626976 of mail naar griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Volg de raadsvergadering live op internet