Wekelijks gemeentenieuws - 24 februari 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
De samenleving is in beweging! Beweegt de sport mee? Gemeente, sportraad, sportplatform en deskundigen uit de zorg, het onderwijs en de jeugdsector gaan aan de slag met een nieuwe sportnota. Maandag 29 februari is de startbijeenkomst. Komt u ook?
Pijnacker-Nootdorp biedt vrijwilligersorganisaties uit onze gemeente de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen uit het Stimuleringsfonds. De subsidie kunt u gebruiken om met vrijwilligers activiteiten te organiseren voor lokale jeugd, kwetsbare inwoners of inwoners met een beperking.
De woensdagmarkt in Pijnacker breidt uit. Vanaf 2 maart duurt de markt tot ‘s middags 15.00 uur.
Sinds kort kunt u naast plastic ook metaal en drinkpakken kwijt in de verzamelcontainers in de wijk. Daarmee zijn het PMD-containers geworden. Zo kunt u uw afval duurzaam scheiden.
In de avond en nacht van 29 februari en 1 maart wordt de N470 op twee verschillende plaatsen afgesloten wegens werkzaamheden.

Raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen zijn in principe altijd op donderdag. Geïnteresseerden zijn welkom. Kijk voor de agenda en stukken op de website: www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad. U kunt de raadsvergadering ook online volgen via www.pijnacker-nootdorp.nl/raadlive.
Laatst gewijzigd: 24-02-2016

Raadsvergadering

Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom. Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker

Inspreken

Meldt u aan bij de griffie 015-3626976 of mail naar griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Volg de raadsvergadering live op internet