Wekelijks gemeentenieuws - 21 september 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Om het tekort aan sociale huurwoningen te verminderen, wil de gemeente een aantal bestaande panden geschikt maken voor sociale verhuur voor regulier woningzoekenden en statushouders.

Vergaderingen gemeenteraad

Deze maand vergadert de gemeenteraad op 22 en 29 september. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De actuele agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Via Raad Live kunt u de vergadering ook thuis volgen.
Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch 14 015.
Laatst gewijzigd: 21-09-2016

Raadsvergadering

Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom. Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker

Inspreken

Meldt u aan bij de griffie 015-3626976 of mail naar griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Volg de raadsvergadering live op internet