Wekelijks gemeentenieuws - 16 november 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Veel tegels in de tuin? Voeg er iets groeiends en bloeiends aan toe. In een dag tover je je tuin om tot een levendige groene tuin.
Dit gebeurt van maandag 21 tot en met donderdag 24 november. Het project Pijnackerse Poort nadert zijn afronding. Eén van de laatste werkzaamheden is het terug plaatsen van negen grote platanen in de middenberm van de Oostlaan.
Ook wij vinden dat de vestiging van een supermarkt beter in het centrum van de gemeente zou kunnen plaatsvinden en we begrijpen de zorgen van Pijnackerse ondernemers hierover. Als gemeente zijn we hier echter aan regels gebonden, als het volgens het bestemmingsplan kan, dan moet de gemeente de vergunning ook afgeven. Er is voor ons dus geen ruimte om anders te beslissen. De vergunning voor het bouwen van de Lidl aan de Kortweg is volgens de regels juist verleend, de aanvraag is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.
Sinds 1 oktober 2016 moet de WOZ-waarde van een woning openbaar zijn. Daarom is de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangesloten op de centrale landelijke voorziening.
Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, kan op 20 december 2019, 17 januari, 21 februari, 20 maart 2020 terecht bij Regelzorg in SWO Dienstencentrum De Schakelaar, Mr. Dr. van den Helmlaan 11, Pijnacker.

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert deze maand op 17 en 24 november om 20.00 uur. De actuele agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Via Raad Live kunt u de vergadering ook thuis volgen.
Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch 14 015.
Laatst gewijzigd: 16-11-2016