Wekelijks gemeentenieuws - 16 december 2015

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en ziet u welke onderwerpen op de agenda staan van de eerstvolgende raadsvergadering(en).
Hoe ziet Pijnacker-Nootdorp onze mobiliteit in de toekomst? Samen met inwoners en ondernemers heeft de gemeente een concept visie op duurzame mobiliteit gemaakt. U kunt hierop uw reactie geven tot 4 februari 2016.
Bent u bezorgd over iemand? Bijvoorbeeld omdat hij of zij in de war is, of een eenzame indruk maakt? Probeer eerst zelf contact te leggen. Lukt dat niet, deel uw bezorgdheid dan met een professionele organisatie.
De gemeente gaat samen met het sportplatform, de sportraad en enkele andere deskundigen een nieuwe sportnota maken. Het is de bedoeling dat de sportnota in de tweede helft van 2016 helemaal klaar is.
Bent u maatschappelijk betrokken en draagt u kunst en cultuur een warm hart toe? Het Cultuurplatform zoekt leden. Meld u aan voor 1 februari 2016.
De provincie Zuid-Holland wil meer windenergie realiseren. Zij bereidt een milieueffectonderzoek (planMER) voor naar mogelijke locaties voor windenergie. Hierin staan ook de locaties bij de A12/Balij in Pijnacker-Nootdorp en bij Technopolis in Delft naast de A13. De inzagetermijn is verlengd tot en met 12 januari 2016.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt het belangrijk dat iedereen meedoet aan de maatschappij, bij voorkeur door te werken. Heeft u een arbeidsbeperking en wilt u weten welke ondersteuning u hierbij kunt krijgen?
De Hartstichting zoekt in totaal 80.000 vrijwilligers in heel Nederland, die oproepbaar zijn bij een hartstilstand. Dus ook in Pijnacker-Nootdorp
Het college heeft tijdens de jaarwisseling vuurwerkvrijezones vastgesteld.
Bent u benieuwd wat het wijkgericht werken in Delfgauw in de 2e helft van 2015 heeft opgeleverd? Lees dan de Nieuwsbrief Delfgauw die half december in Delfgauw is bezorgd.
“Het gaat goed, maar er blijft altijd ruimte voor nog verdere verbetering.” Dat is een belangrijke conclusie na de ronde tafel conferentie over het sociaal domein op woensdag 9 december in het bestuurscentrum.

Raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen zijn in principe altijd op donderdag. Geïnteresseerden zijn welkom. Kijk voor de agenda en stukken op de website: www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad. U kunt de raadsvergadering ook online volgen via www.pijnacker-nootdorp.nl/raadlive.
Laatst gewijzigd: 16-12-2015

Raadsvergadering

Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom. Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker

Inspreken

Meldt u aan bij de griffie 015-3626976 of mail naar griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Volg de raadsvergadering live op internet