Wekelijks gemeentenieuws - 16 december 2015

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en ziet u welke onderwerpen op de agenda staan van de eerstvolgende raadsvergadering(en).
Hoe ziet Pijnacker-Nootdorp onze mobiliteit in de toekomst? Samen met inwoners en ondernemers heeft de gemeente een concept visie op duurzame mobiliteit gemaakt. U kunt hierop uw reactie geven tot 4 februari 2016.
Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, kan op 20 december 2019, 17 januari, 21 februari, 20 maart 2020 terecht bij Regelzorg in SWO Dienstencentrum De Schakelaar, Mr. Dr. van den Helmlaan 11, Pijnacker.
Bent u bezorgd over iemand? Bijvoorbeeld omdat hij of zij in de war is, of een eenzame indruk maakt? Probeer eerst zelf contact te leggen. Lukt dat niet, deel uw bezorgdheid dan met een professionele organisatie.
De provincie Zuid-Holland wil meer windenergie realiseren. Zij bereidt een milieueffectonderzoek (planMER) voor naar mogelijke locaties voor windenergie. Hierin staan ook de locaties bij de A12/Balij in Pijnacker-Nootdorp en bij Technopolis in Delft naast de A13. De inzagetermijn is verlengd tot en met 12 januari 2016.
De Hartstichting zoekt in totaal 80.000 vrijwilligers in heel Nederland, die oproepbaar zijn bij een hartstilstand. Dus ook in Pijnacker-Nootdorp
Het college heeft tijdens de jaarwisseling vuurwerkvrijezones vastgesteld.
Bent u benieuwd wat het wijkgericht werken in Delfgauw in de 2e helft van 2015 heeft opgeleverd? Lees dan de Nieuwsbrief Delfgauw die half december in Delfgauw is bezorgd.

Raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen zijn in principe altijd op donderdag. Geïnteresseerden zijn welkom. Kijk voor de agenda en stukken op de website: www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad. U kunt de raadsvergadering ook online volgen via www.pijnacker-nootdorp.nl/raadlive.
Laatst gewijzigd: 16-12-2015