Wekelijks gemeentenieuws - 14 september 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
De grote winnaars van de Ondernemersprijs Pijnacker-Nootdorp 2016 zijn Hoeve Biesland en Zorgkwekerij Bloei. “Ondernemers die zich met hart en ziel bezighouden met duurzaamheid en toekomstige ontwikkelingen; een voorbeeld voor anderen”, sprak wethouder Van Egmond de zaal vol ondernemers toe bij de feestelijke uitreiking van de Ondernemersprijs op 9 november.
Dit jaar zette Rotterdam samen met 16 regiogemeenten een omvangrijke aanbesteding voor laadpalen op de markt. Het gaat om een uitbreiding van maximaal 4000 nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s, waarvan maximaal 65 laadpalen (130 laadpunten) in Pijnacker-Nootdorp. Rotterdam heeft de plaatsing, het beheer en de exploitatie van de palen nu gegund aan ENGIE Services. Binnenkort besluit Pijnacker-Nootdorp of zij ook een overeenkomst wil sluiten met ENGIE.
De Provincie Zuid-Holland heeft het concept-milieueffectonderzoek (PlanMER) naar alternatieve locaties voor windenergie afgerond. In Pijnacker-Nootdorp is de locatie A12 Balij onderzocht.
Rijkswaterstaat gaat vanaf september tot en met begin oktober een faunatunnel onder de A12 aanleggen. Door deze tunnel worden verschillende leefgebieden van dieren weer met elkaar verbonden. Het westerpark in Zoetermeer met de Balij en het Bieslandse Bos in Pijnacker-Nootdorp.

Vergaderingen gemeenteraad

Deze maand vergadert de gemeenteraad op 15, 22 en 29 september. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De actuele agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Via Raad Live kunt u de vergadering ook thuis volgen.
Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch 14 015.
Laatst gewijzigd: 14-09-2016