Wekelijks gemeentenieuws - 13 juli 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Aannemingsbedrijf KWS Infra is bezig met de afronding van de huidige fase aan de Pijnackerse Poort. Aan het einde van deze week kan het autoverkeer weer rijden op de definitieve weg. De alternatieve weg wordt dan gebruikt als fietspad.
Ook in de zomer gaat het werk in Ackerswoude gewoon door. De riolering wordt gelegd, de nutsbedrijven gaan aan het werk en (bouw)wegen worden aangelegd.
Avalex heeft een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar klanten.
De nieuwe wijk Ackerswoude begint al aardig vorm te krijgen nu de woningen van Brink 1 en Brink 2 zijn opgeleverd aan de nieuwe bewoners.
Een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. Daar werkt Pijnacker-Nootdorp, samen met 11 andere gemeenten en hoogheemraadschap Delfland aan.

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad is met zomerreces. De eerstvolgende vergadering is op 8 september.
Laatst gewijzigd: 13-07-2016

Raadsvergadering

Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom. Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker

Inspreken

Meldt u aan bij de griffie 015-3626976 of mail naar griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Volg de raadsvergadering live op internet