Wekelijks gemeentenieuws - 12 oktober 2016

Banner nieuwsbrief gemeente berichten
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Maandag was het de Dag van de Duurzaamheid. Hoe duurzaam bent u eigenlijk? Pijnacker-Nootdorp zet zich in om in 2050 energieneutraal te zijn en heeft een gemeentelijke energiebesparingsactie voor huiseigenaren. Ook het Rijk heeft een subsidie beschikbaar. Doet u mee?
Bent u van plan een evenement te organiseren in 2017? Geef dat dan voor 1 november 2016 aan ons door. Wij bespreken alle plannen vervolgens met de andere betrokken partijen en stellen in november/december de definitieve evenementenkalender voor 2017 vast.
De grote winnaars van de Ondernemersprijs Pijnacker-Nootdorp 2016 zijn Hoeve Biesland en Zorgkwekerij Bloei. “Ondernemers die zich met hart en ziel bezighouden met duurzaamheid en toekomstige ontwikkelingen; een voorbeeld voor anderen”, sprak wethouder Van Egmond de zaal vol ondernemers toe bij de feestelijke uitreiking van de Ondernemersprijs op 9 november.
Snel en gemakkelijk, thuis of onderweg, op het moment dat het u uitkomt, zaken regelen met de gemeente? Dat kan al voor een heleboel producten en diensten! Bijvoorbeeld om een uittreksel uit de Basisregistratie personen aan te vragen. Door in te loggen met uw DigiD kunt u zelf uw afspraak maken of een product aanvragen.
Voor verloren en gevonden voorwerpen is de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangesloten op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u gevonden voorwerpen registreren en verloren voorwerpen terugvinden.
Sinds 1 oktober is het papieren rijbewijs niet meer geldig in het verkeer en als identiteitsbewijs. Op papieren documenten kunnen niet de echtheidskenmerken worden toegepast die nodig zijn voor de veiligheid van het document.
Op donderdag 3 oktober hebben de toekomstige bewoners van nieuwbouwproject Brink fase 4, in Ackerswoude, gezamenlijk met wethouder Melzer, de eerste paal geslagen tijdens de feestelijke opening van de start van de bouw.

Vergaderingen gemeenteraad

Deze maand vergadert de gemeenteraad op 13 en 27 oktober, aanvang 20.00 uur.
Op 25 oktober 20.00 uur is er een beeldvormende vergadering over de Begroting 2017-2020. Op 8 november is de besluitvormende vergadering, aanvang 19.00 uur.
De actuele agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Via Raad Live kunt u de vergadering ook thuis volgen.
Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch 14 015.
Laatst gewijzigd: 12-10-2016