Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Werk in uitvoering

Kaart met wegwerkzaamheden

Alle wegwerkzaamheden en evenementen van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat staan op een landelijke kaart.
Ga naar de kaart met wegwerkzaamheden (externe website).

Kaart met werkzaamheden aan kabels en leidingen

Regelmatig worden er ondergrondse werkzaamheden verricht ten behoeve van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden staan op een interactieve kaart. Ga naar de kaart met deze werkzaamheden (externe website).

Meer info

Informatie over grotere verkeersprojecten vindt u onder Verkeer en vervoer. Achtergrondinformatie over herinrichtingsprojecten vindt u onder Bouwen en Wonen.